Stockholmsbaserade fastighetsbolaget Oscar Properties genomgår en viktig förändring i sin ledning. Grundaren och huvudägaren Oscar Engelbert kommer att lämna över rollen som verkställande direktör till Carl Janglin. Efter att ha varit involverad i företaget i 19 år har Oscar Engelbert beslutat att överlåta det operativa ansvaret, men kommer att fortsätta som styrelseledamot. Carl Janglin kommer att tillträda den 1 september 2023 och kommer senast från The Interface Financial Group, där han har varit partner. Han har också omfattande erfarenhet av ledarskap från företag som ABB, AGA och EF, samt från flera internationella finans- och fastighetsbolag. Aktien har vid lunch gått upp med nära 50 %.

Under de senaste åren har OP genomgått en förvandling från att vara ett bostadsutvecklingsbolag till att bli ett mer traditionellt fastighetsbolag med en portfölj som främst består av industri-, logistik- och kommersiella fastigheter. Med en fastighetsportfölj värd cirka sju miljarder SEK och hyresintäkter på cirka 420 miljoner SEK finns det goda förutsättningar att fortsätta bygga en välfungerande plattform, även i den nuvarande räntemiljön.

Styrelsen och Oscar Engelbert har dock gemensamt beslutat att det nya ränte- och marknadsläget kräver en VD med gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning. De kommande två åren kommer för OP, precis som för många andra börsnoterade fastighetsbolag, att handla om fastighetsförvaltning och fortsatta besparingar. Carls långa erfarenhet av finansiering, förvaltning och kostnadsbesparingar gör honom väl lämpad att ytterligare minska OP:s skuldsättning och räntekostnader.

”Jag har varit ansvarig för den operativa driften på OP i 19 år, varav 10 år som VD på börsen. Som många vet är min passion att bygga fantastiska hus och att utveckla, inte att förvalta. Det är något som Carl Janglin är mycket bättre på. Jag behåller mina aktier och kommer självklart att fortsätta som styrelsemedlem”, säger Oscar Engelbert, största ägare och avgående VD på Oscar Properties.

”Som en följd av OP:s förändringsresa och nya inriktning har styrelsen granskat den operativa ledningen. Med Carl Janglin som ny VD har Oscar Properties goda förutsättningar att minska vakanserna och skulderna ytterligare, även med den nuvarande räntenivån. Vi tackar Oscar för hans insatser som VD och kommer att fortsätta samarbeta i styrelsen”, säger Peter Norman, styrelseordförande på Oscar Properties.

”Oscar Properties har skapat en spännande och väldiversifierad portfölj av fastigheter som genererar stabila och inflationsskyddade kassaflöden. Som ny VD hoppas jag kunna skapa stabilitet och förtroende, där fokus initialt kommer att ligga på finansiering, förvaltning och kostnadskontroll. Det är viktigt att skapa en stabil grund för att kunna fortsätta bygga bolaget framåt”, säger Carl Janglin.

”Under de senaste åren har det varit viktigt för mig att vara delaktig i OP:s förändringsresa och att skapa en ny plattform. Min ambition var att vi skulle ha en större portfölj och ökad stabilitet den dag jag lämnar över, men när vi träffade Carl kände både jag och styrelsen att han är bättre lämpad att förvalta bolaget”, avslutar Oscar Engelbert.

Den kommande ledningsförändringen i Oscar Properties markerar en viktig övergång för företaget. Carl Janglins gedigna erfarenhet inom finansiering, förvaltning och kostnadsbesparingar förväntas bidra till att ytterligare stärka bolagets ekonomiska ställning och skapa en stabil grund för framtida tillväxt. Med fokus på fastighetsförvaltning och fortsatta besparingar kommer OP att sträva efter att minska vakanserna och skulderna, samtidigt som man arbetar för att upprätthålla stabila kassaflöden.

Oscar Engelberts övergång till en roll som styrelseledamot visar på hans fortsatta engagemang och intresse för företagets framtid. Som grundare och största ägare kommer han att fortsätta att vara involverad i bolagets strategiska beslut och bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Det återstår att se hur den nya ledningen under Carl Janglins ledarskap kommer att forma och utveckla Oscar Properties framåt. Med en stark fastighetsportfölj och en ny inriktning mot fastighetsförvaltning finns det spännande möjligheter att fortsätta bygga vidare på bolagets framgångar och leverera positiva resultat för aktieägarna.