Insjuknandet i hjärtinfarkt har varit fortsatt lägre än förväntat under sommaren jämfört med tidigare år. Det rapporterar Swedeheart, det Nationella kvalitetsregistret för hjärtsjukvård och fortsätter tillsammans med Hjärt-Lungfonden att uppmana allmänheten att söka vård vid symptom på hjärtsjukdom.

– Sedan början av juni i år fortsätter det inrapporterade insjuknandet i hjärtinfarkt att vara lägre än vad som observerats för samma period under de fem tidigare åren. Det handlar om cirka 8 procent färre hjärtinfarkter och skillnaden är tydligast för stora och mer allvarliga infarkter, säger David Erlinge, professor vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Troliga orsaker
Riskerna med att undvika att söka sjukvård snabbt vid exempelvis svåra bröstsmärtor är att man kan drabbas av hjärtsvikt, arytmier och till och med plötslig död. Orsaken till minskningarna i antalet inrapporterade hjärtinfarkter är ännu oklar, men möjliga förklaringar kan enligt Swedeheart vara:

1.Drabbade söker inte vård – oroväckande och allvarligt då patienterna inte får ta del av livräddande behandling.

2.Äldre och sjuka människor som skulle ha fått en hjärtinfarkt har istället gått bort i sviterna av en Covid-19 infektion.

3.Det går inte att utesluta att social distansering, lugnare hemmaliv och mindre stress kan ha bidragit till ett minskat insjuknande i hjärtinfarkt och annan hjärt-kärlsjukdom.

– Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande Sveriges största dödsorsak. Tack vare svensk registerforskning kan vi fånga upp livsviktiga signaler till allmänheten att söka vård vid symptom på hjärtinfarkt, inte minst nu under Coronapandemin, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Stor skillnad i påskhelgen
Antalet hjärtinfarkter som behandlats med ballongvidgning i Sverige minskade med cirka 25 procent i början av Coronapandemin jämfört med tidigare år. I Stockholm sjönk siffrorna för stora och mer allvarliga hjärtinfarkter runt påskhelgen med hela 40 procent. Efter en nationell informations-kampanj tillsammans med Hjärt-Lungfonden noterade Swedeheart i början av maj månad en återgång i antalet hjärtinfarkter till ungefär samma nivåer som före pandemins utbrott.