Heimstaden har slutit ett rikstäckande avtal med OurGreenCar om mobilitetslösningar. Bakgrunden är att ge hyresgäster tillgång till elfordon i direkt anslutning till sina hem. Etablering av fordonspooler är främst kopplat till fastigheter inom nyproduktion.

Som ett av Europas ledande bostadsfastighetsbolag vill Heimstaden gå i bräschen för klimatomställningen och vara värdeskapande för hyresgäster och samhället i stort. Med OurGreenCar möjliggör Heimstaden fordonspooler med eldrivna fordon märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval i nyproducerade fastigheter.

– Heimstaden har ett tydligt hållbarhetsfokus i sin förvaltning och med OurGreenCar adderar vi ett modernt alternativ till att äga bil. Med mobilitetslösningar kopplade till fastigheterna underlättar vi för hyresgäster att ta klimatsmarta beslut samtidigt som marken används mera effektivt eftersom färre parkeringsplatser behövs, säger Helena Löfgren, Strategic Purchaser på Heimstaden.

I nyproduktionsprojekt kravställer Heimstaden bland annat energi, materialval och socialt ansvarstagande, men också utsläppsreducering och resurseffektivitet. Med fordonspool behöver man inte äga en egen bil utan man kan resurseffektivt dela med sina grannar. Detta bidrar till färre stillastående bilar på gatorna och frigör plats åt fler grönområden. Avtalet med OurGreenCar är därför positivt ur flera aspekter.

-Det känns oerhört kul att få Heimstaden ansluten till oss som kund där vi genom detta avtal ges möjlighet att i snabb takt hjälpa dem i den hållbara omställningen kring mobilitetslösningar, säger Kenneth Falk, medgrundare i OurGreenCar.