Malmöbolaget Duearity öppnar nu upp för försäljning av Tinearity G1 i Europa. Tinearity är en patenterad medicinteknisk produkt för behandling och lindring av tinnitus. Tinearity bygger på behandlingsformen Tinnitus Retraining Therapy, TRT, som använder ljudstimulering i form av vitt brus för att avlasta hjärnan och lindra tinnitus. Än så länge har över 3000 personer med tinnitus samt anhöriga anmält sitt köpintresse.

Tinnitus är en vanlig åkomma som 15–20 procent av världens befolkning upplever i någon grad. För två till tre procent av befolkningen är problemen så pass besvärande att de i hög grad påverkar deras livskvalité. Tinnitus är dessutom något som uppskattas öka, bland annat till följd av den ökande användningen av hörlurar och hög musik, men även då allt fler drabbas av stress och depression samt att vi idag lever längre än någonsin tidigare. Ett antal forskningsrapporter indikerar även att antal drabbade ökat de senaste två åren på grund av covid-19.

Många av de som besväras av tinnitus upplever att det är svårt att få korrekt behandling, och att den behandling som erbjuds inte är förenlig med ett aktivt liv. Så var också fallet för Duearitys medgrundare och CMO Peter Arndt, som 2015 genomgick Peter en TRT-behandling för sin tinnitus. Behandlingen gav lindring men utgjorde samtidigt ett hinder i vardagen:

– Behandlingen gav god effekt men trots det var jag tvungen att avbryta den, detta då jag skulle lyssna på vitt brus utan avbrott åtta timmar per dag. Detta var svårt då de ear plugs som skulle användas orsakade obehag och inte gick att använda på jobbet eller i andra situationer. Jag märkte dessutom att min sömn blev störd av att sova med dem en längre tid, säger Peter Arndt.

Med utgångspunkt i att TRT verkade lindrande bestämde sig Peter, som har lång erfarenhet inom innovativ produktutveckling, att tillsammans med ett team av experter utveckla världens minsta och mest flexibla produkt för lindring och behandling av tinnitus. Utvecklingen av Tinearity G1 har pågått sedan 2020 och produkten kommer att vara leveransklar till sommaren 2022, då den även kommer att vara CE-märkt.

Tinearity G1 består av tre komponenter: den ljudöverförande komponenten, endagsplåster samt laddningsenhet. Enheten används genom att fästa den ljudöverförande komponenten på plåstret som placerats bakom örat. Tinearity använder sig av icke-invasiv bone conduction technology, vilket innebär att vitt brus förs in genom skallbenet bakom örat i stället för direkt in i örat. Detta gör att hörselgången hålls fri och behandlingen kan göras när som helst under dygnet och därmed inte stör den normala livssituationen.

– Detta är en flexibel produkt, men framför allt kommer den att ge möjligheten för de som besväras av tinnitus att behandla och lindra sin tinnitus var som helst, och när som helst på dygnet, säger Fredrik Westman, VD på Duearity AB.