Stark uppgång i sållningsprover 2023, samtidigt indikeras färre rattfulla

Polisens arbete för att motverka rattfylleri i Sverige har resulterat i en betydande ökning av antalet sållningsprover under 2023. Enligt senaste statistiken från alkomätarföretaget Alcosense, har antalet sållningsprover ökat från 891 442 under 2022 till 1 056 571 under 2023, vilket innebär en uppgång på 18,5 procent. Denna ökning i antalet kontroller speglar polisens intensifierade insatser för att upptäcka och förebygga rattfylleri.

Samtidigt rapporteras en minskning i antalet rattfylleribrott, från 9 434 under 2022 till 9 330 under 2023. Detta tyder på en positiv trend där färre personer väljer att köra under påverkan av alkohol. Utfallet av sållningsprover, det vill säga andelen prover som leder till brottsanmälan för rattfylleri, minskade också från 1,05 procent under 2022 till 0,88 procent under 2023.

Ökad synlighet och kontroll

Polisens strategi att öka synligheten och kontrollen längs vägarna verkar ge resultat. Genom att utföra nästan 2 900 sållningsprover om dagen under 2023, har polisen kunnat uppnå allmänprevention och avskräcka förare från att köra onyktra. Denna ökade närvaro och kontroll bidrar till att minska antalet rattfylleribrott och öka trafiksäkerheten.

Trafikolyckor och dödsfall

Trots den minskade andelen rattfylleribrott har antalet trafikolyckor med dödlig utgång ökat under de senaste åren. Under 2021 rapporterades 210 dödsfall, 2022 var siffran 220 och under 2023 ökade den till 232. Även om detta är en oroande trend, visar en jämförelse över längre tid att antalet dödsolyckor på svenska vägar har minskat jämfört med för tio år sedan då närmare 300 människor omkom årligen.

Vikten av självkontroll

Hunter Abbott, före detta racerförare och grundare av Alcosense, betonar vikten av att vara medveten om riskerna med rattfylleri och vikten av att testa sig själv innan man sätter sig bakom ratten. Med Sveriges låga promillegräns är det lätt att oavsiktligt köra över gränsen, särskilt dagen efter alkoholkonsumtion. Abbott understryker att även en liten mängd alkohol i blodet kan påverka körförmågan och uppmanar förare att säkerställa att de är helt nyktra innan de kör.

Sammanfattning

Polisens ökade insatser för nykterhetskontroller och sållningsprover under 2023 har lett till en positiv utveckling med färre rapporterade fall av rattfylleri. Denna trend visar på effekten av allmänprevention och vikten av ökad medvetenhet om riskerna med alkohol och bilkörning. Samtidigt är det viktigt att fortsätta arbeta för att minska antalet trafikolyckor och öka säkerheten på vägarna.