Under det gångna året har kvinnors aktieportföljer visat en enastående prestation, med en ökning på 15,14 procent jämfört med männens som steg med 10,33 procent. Denna skillnad markerar ett betydande trendbrott i investeringsvärlden, där kvinnor för första gången sedan 2016 – när separata mätningar för kvinnor och män introducerades – har överglänst mäns aktieinnehav i värdeökning. Detta enligt ett pressmeddelande från Euroclear.

En översikt av 2023 års aktieägarstatistik

Enligt Euroclear Swedens aktieägarstatistik för 2023 har antalet kvinnliga aktieägare inte bara ökat i antal utan också i investeringsframgång. Annelie Lindahl, Chief Business Officer Issuers på Euroclear Sweden, påpekar att detta kan vara en historisk förändring i hur könsfördelningen ser ut på aktiemarknaden. Det är ett tydligt tecken på att kvinnor blir allt mer framgångsrika och självständiga investerare.

– Vi började mäta kvinnors och mäns börsvärden separat 2016, och det här är första gången som vi ser att värdet på kvinnornas aktieinnehav har ökat mer än männens. Så det kan faktiskt vara en historisk förändring, säger Annelie Lindahl, Chief Business Officer Issuers på Euroclear Sweden.

De populäraste bolagen bland kvinnor och män

När det kommer till specifika bolag, visar rapporten att kvinnor tenderar att föredra etablerade företag. H&M, Sweco och Billerud toppar listan över bolag med högst andel kvinnliga aktieägare. Å andra sidan lockas män mer av yngre tech-bolag såsom Starbreeze och Plejd, vilket speglar en divergens i investeringsstrategier mellan könen.

Trenden med fler kvinnliga aktieägare fortsätter

Intressant nog har antalet kvinnliga aktieägare ökat mer än antalet manliga under 2023, vilket stärker argumentet för en diversifierad ägarbas på börsen. Lindahl framhäver vikten av denna trend och hur den bidrar till en hälsosam börs. Trots att män fortfarande dominerar aktiemarknaden i antal och marknadsvärde, minskar klyftan gradvis.

Euroclear Swedens roll och rapportens underlag

Euroclear Sweden spelar en avgörande roll i hanteringen av aktieägarregistret för svenska bolag, vilket inkluderar både noterade och onoterade aktiebolag. Rapporten bygger på en omfattande databas som omfattar 1 659 bolag och ger en klar bild av marknadsvärdets fördelning vid årets slut.

Framtidsutsikter

Denna historiska förändring i aktieinnehav mellan könen under 2023 är inte bara en indikation på förändrade investeringsmönster utan även ett steg mot en mer inkluderande och diversifierad finansmarknad. Det återstår att se om denna trend håller i sig och leder till en jämnare fördelning av ägande och framgång på aktiemarknaden mellan kvinnor och män.

Bolag med störst andel kvinnor
Placeringarna är per 30 december 2023. 2022 års placering inom parentes.

 1. H&M (3)
 2. Sweco (1)
 3. Billerud (2)
 4. Electrolux (6)
 5. Axfood (4)
 6. SEB (5)
 7. Wihlborg (7)
 8. Clas Ohlson (25)
 9. Essity (8)
 10. Kinnevik (11)
 11. Industrivärden (9)
 12. Ericsson (10)
 13. Arjo (13)
 14. SCA (12)
 15. MTG (15)
 16. Öresund (16)
 17. Fabege (20)
 18. Bure (23)
 19. Holmen (22)
 20. Latour (14)

Bolag med störst andel män
Placeringarna är per 30 december 2023. 2022 års placering inom parentes.

 1. Starbreeze (3)
 2. Plejd (1)
 3. Storskogen (2)
 4. Hexatronic (10)
 5. Cell Impact (4)
 6. New Wave (119)
 7. Embracer (6)
 8. SBB (5)
 9. VNV Global (8)
 10. Saab (12)
 11. Stillfront (7)
 12. Betsson (101)
 13. Neobo Fastigheter (nya 2023)
 14. Resurs Holding (14)
 15. Evolution (13)
 16. Sinch (11)
 17. Powercell (16)
 18. Peab (28)
 19. Cibus (20)
 20. Tobii (103)