Investeringsbolaget Dividend Sweden har ingått avtal med Medicortex Finland att genom utdelning ägarsprida aktier för cirka 4,1 miljoner kronor i bolaget, enligt ett pressmeddelande.

Dividend Sweden har även lämnat en teckningsförbindelse om 2,1 miljoner i en pågående nyemission i Medicortex.

Medicortex utvecklar biomarkörer som ska utvärdera omfattningen och svårighetsgraden av hjärnskakning och hjärnskador. Målet är att notera bolaget under första halvåret 2022.

“På Medicortex är vi engagerade i att förbättra diagnostiken och behandlingen av traumatisk hjärnskada (TBI). Vi har genomfört flera kliniska studier och börjar nu utveckla en prototyp av testkittet som kommer att användas för att upptäcka hjärnskakningar och andra hjärnskador. När vi går in i denna viktiga nya fas känner vi att tidpunkten för pre-IPO och den planerade börsintroduktionen passar bra med Medicortex-utvecklingen. Tack vare utdelning får vi inte bara finansiering utan vi får också en större publik som vi kan projicera vikten av att införa ny teknik för att fånga upp fall av TBI som annars går oupptäckta och kan leda till allvarliga – ibland dödliga – konsekvenser”, kommenterar Dr Adrian Harel, vd för Medicortex Finland.