Bioteknikbolaget Pila Pharma tecknar ett tillverkningsavtal med Almac Sciences avseende produktion av den aktiva farmaceutiska substansen, (API) XEN-D0501. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tillgången till nytt API uppges vara avgörande för att genomföra de planerade tremånaders toxikologiska studier som i sin tur är en förutsättning för att initiera de kliniska fas 2b-studierna av Pilas typ 2-diabetesbehandling.

“Under de senaste par månaderna har vi fokuserat på att kickstarta Pilas operationella aktiviteter, och den lyckade IPO vi gjorde nyligen har gjort det finansiellt möjligt för oss att fortsätta framåt i full fart. Dagens påskrift av avtalet med Almac är det första avgörande steget för att skala upp bolagets verksamhet”, säger Lars B. Rasmussen, operativ chef för Pila.