Nytt Koncept – Veckans TA
Från och med nästa vecka kommer Finanstid sätta igång med ett helt nytt koncept. Det kommer att publiceras tekniska analyser kontinuerligt på veckobasis. Analyserna kommer att publiceras varje måndag innan börsens öppning. Syftet är att skapa ett nyhetsflöde där vi håller er uppdaterade på så många sätt som möjligt kring den finansiella marknaden samtidigt som ni kan lära er mer om teknisk analys. Dessutom vill vi med det här konceptet engagera er så mycket som möjligt, därför kommer ni att ha möjligheten att maila in era önskemål på analyser så att vi kan presentera dem. De tekniska analyserna kommer självklart att kunna appliceras på aktier, index, råvaror samt valutapar.

Önskemål kan mejlas in till info@finanstid.se eller skicka in det som meddelande till oss på Facebook, Instagram eller Linked-in.

Vad är Teknisk analys?
Det huvudsakliga syftet med teknisk analys är att försöka förutspå framtida rörelser i olika tillgångsslag som handlas på den finansiella marknaden. Det är naturligtvis helt omöjligt att veta exakt hur kursrörelser i en aktie kommer vara på både kort och lång sikt men med rätt tillämpning av teknisk analys är det många investerare som tror att man kan skapa en edge gentemot den övriga marknaden. Teknisk analys är en metod där investeraren analyserar historiska prisrörelser och identifierar tidigare mönster i grafer i syfte att förstå marknadens beteende.

“There is no future without a past, because what is to be cannot be imagined except as a form of repetition.” – Siri Hustvedt

Vem är jag som gör analyserna?
Mitt namn är Anton och jag är 24 år gammal och har sedan länge ett brinnande intresse för börsen i stort. I lite drygt två år har jag dagligen använt mig av teknisk analys som ett kompletterande verktyg i min investeringsstrategi på börsen. Teknisk analys har bidragit med mycket och det jag uppskattar mest är att det gjort mig till en tryggare investerare eftersom metoden förbereder en själv inför möjliga framtidsscenarion. Teknisk analys är en metod som är långt ifrån perfekt men jag tror starkt på att många investerare kan gynnas genom att komplettera teknisk analys med andra metoder såsom fundamental analys.

Insamlingssida
Alla analyser kommer att sparas och finnas tillgängliga i en tabell på Finanstid i framtiden så att ni kan blicka tillbaks på tidigare publicerade analyser.