Gigger AB:s nya SaaS-plattform G2, som kommer att lanseras med start i England, har genomgått betatestning med lyckat och godkänt resultat. Plattformen är fullt fungerande och körbar i sitt nuvarande skick. Den brittiska gig-marknaden är ca 14 gånger större än den svenska med ca 5 miljoner individer som arbetar uppdragsbaserat.

Kvar inför lansering är IT-säkerhetsgenomlysning och validering, anti money-laundering-processer samt den juridiska granskningen av de algoritmer som styr skattehantering, pensioner samt sociala avgifter.  Med den nya plattformen kommer Gigger att kunna hantera flera olika gig-former såsom independent contractors, self employed och sole traders, vilket ställer stora krav på teknologin och algoritmerna för hantering av desamma.

– ” Det känns skönt att se att allt fungerar som det skall, Gigger kommer som enda SaaS-tjänst på den brittiska marknaden kunna erbjuda en lösning för samtliga existerande gig-former,” säger Claes Persson, t.f. VD på Gigger Group AB. ”Nu är det pandemisituationen som styr när vi kan rulla ut vår plattform för fullt på den engelska marknaden och vi inväntar också information om den föreslagna ändringen av skattelagstiftningen i England som påverkar vår plattforms hantering av skatter. Direkt vi har klartecken med juristerna och compliance så trycker vi på startknappen”.

Parallellt med lanseringen av den nya versionen G2 på den brittiska marknaden påbörjas planeringen med att skifta från version G1 till G2 på den svenska marknaden. Bolaget räknar med att kunna se omedelbara synergieffekter när det skiftet är genomfört. Planen är att genomföra detta i första kvartalet 2022.