Efter samtal med den amerikanska finansinspektionen, SEC, valde Credit Suisse att skjuta upp publiceringen av sin slutliga årsredovisning. Enligt Bloomberg har banken nu meddelat att diskussionerna har avslutats. I samband med dessa samtal har Credit Suisse erkänt att det finns “stora svagheter”. På tisdagen publicerades den försenade årsrapporten.

Efter att ha drabbats av en rad skandaler steg kundutflödet under fjärde kvartalet till mer än 110 miljarder schweiziska franc, cirka 120 miljarder dollar, vilket gjorde att Credit Suisse inte längre uppfyllde vissa likviditetskrav. På tisdagen meddelade banken att “utflödet hade stabiliserats på betydligt lägre nivåer, men hade ännu inte vänt till inflöde”.

Vid presenteringen av årsredovisningen meddelades det att bankens ordförande, Axel Lehmann, liksom resten av styrelsen, inte kommer att ta ut några arvoden för krisåret. Lehmanns kompensation uppgår till 1,6 miljoner dollar, men han avstår alltså från att ta emot denna ersättning.

Credit Suisses årsredovisning har blivit försenad i en vecka på grund av att SEC ställt frågor om bankens hantering av kassaflödesredovisningar. Enligt Bloomberg har Credit Suisse inte avslöjat vad de svarade SEC, men under arbetet med att ta fram svar på frågorna upptäcktes “stora svagheter” i interna kontroller gällande bankens finansiella rapportering.

Credit Suisse har meddelat att de identifierade “stora svagheter” i interna kontroller gällande bankens finansiella rapportering under arbetet med att svara på SEC:s frågor. De brister som upptäcktes rör bankens förmåga att utforma och upprätthålla en effektiv riskbedömning, vilket ledde till problem med klassificeringen och presentationen av kassaflödet.