Epiroc, en ledande partner inom produktivitet och hållbarhet för gruv- och infrastrukturindustrin, har erhållit sin största order någonsin för automation. Syftet är att omvandla Roy Hills varierade gruvtruckflotta till självkörande fordon i Australien. Denna samverkan kommer att resultera i att världens största autonoma gruva skapas.

Den 12 januari 2023 meddelade Epiroc att man tillsammans med ASI Mining fortsätter att stödja utvecklingen av en självkörande lösning för gruvtrucks på Roy Hills järnmalmsgruva i Pilbara-regionen i västra Australien. Målet är att skapa en interoperabel och skalbar lösning som fungerar oavsett tillverkare. Epiroc har nu fått en betydande order för detta projekt, vilket är det största hittills för automationsarbete.

Under första kvartalet 2023 har en order bokats till ett värde av cirka 500 miljoner kronor. Denna order gäller endast en del av de 96 gruvtruckar som kommer att omvandlas till autonom drift. Fler beställningar relaterade till projektet förväntas bokas framöver. Projektet beräknas vara pågående fram till 2024.

“Vi är väldigt glada över att stödja Roy Hill i arbetet med att skapa världens största enskilda autonoma gruva”, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef. “Fördelarna för både säkerhet och produktivitet kommer att vara betydande”.

“Roy Hill, med ledning av Ordförande Gina Rinehart AO, är en sann pionjär och kommer att sätta en ny guldstandard för autonom gruvdrift ovan jord. Vårt team som arbetar med detta gör ett utmärkt jobb”, säger Jose Sanchez, chef för Epirocs Surface-division.

Epiroc, tillsammans med ASI Mining, förser Roy Hill med banbrytande autonom teknologi och använder en noggrant planerad och kundcentrerad utrullningsplan.

Som tidigare kommunicerats är Roy Hills produktionsverifieringsfas klar och autonoma gruvtruckar kör redan dygnet runt i en autonom driftzon och interagerar säkert med två grävmaskiner och flera andra fordon vid korsningar samt vid på- och avlastningsplatser. Den helautomatiserade flottan uppfyller uppsatta säkerhets- och produktivitetsmått och uppnår högre produktivitet än den konventionella gruvtrucksflottan, vilket varit ett centralt mål för projektet.

Under projektets kommande fas planeras en stegvis ökning av antalet autonoma gruvtruckar, som kommer att påbörjas i mars 2023 och fortsätta under resten av året. Den helautomatiserade flottan kommer till slut att bestå av 54 Caterpillar-truckar och 42 Hitachi-truckar. Över 200 andra modifierade fordon kommer också att fungera autonomt och interagera med de autonoma gruvtruckarna.

Roy Hill är en järnmalmsgruva i Pilbara-regionen i västra Australien. Dess driftcentral i Perth integrerar samtliga delar av verksamheten.

Läs mer om annan order i Sydafrika här.