Kvinnor har lägre pensioner än män, och endast var femte kvinna känner sig trygg med att pensionssystemet kommer att ge en rimlig pension. Det visar en analys från Swedbank. Detta är en orättvis situation som behöver åtgärdas.

Pensionssystemet ger i genomsnitt omkring 70 procent av slutlönen i pension, förutsatt att man jobbar fram till sin pensionsålder. Detta innebär en relativt god ekonomi som pensionär för de flesta, men för de som haft en låg lön kan det vara mer utmanande. I kvinnodominerade branscher är det oftast där lönerna är som lägst, vilket leder till att många kvinnor får en låg pension.

För att höja pensionerna på sikt kan en justering av premiepensionen vara en lösning. Genom att höja den del som går till premiepensionen från 2,5 till 5 procent av lönen, samtidigt som avsättningen till inkomstpensionen sänks med motsvarande, skulle det höja alla pensioner, men få en större betydelse för de med lägre lön. För en undersköterska eller butikspersonal i början av sitt arbetsliv skulle detta innebära en ökad pension med tusenlappar varje månad, beroende på den långsiktiga avkastningen.

En annan lösning kan vara att justera tjänstepensionen för att göra pensionerna mer jämställda. Genom att höja den nedre avsättningen från 4,5 till 7 procent skulle tjänstepensionen bli knappt 2 500 kronor högre för en person som precis börjat jobba som butiksbiträde. Detta skulle innebära en bättre pension för många som arbetar i kvinnodominerande branscher.

Det är viktigt att titta vidare på hur dessa reformer skulle kunna finansieras, men det är också viktigt att uppmärksamma det faktum att kvinnors pensioner är lägre än mäns och att bara var femte kvinna känner sig trygg med pensionssystemet. Detta är en orättvisa som behöver åtgärdas för att säkerställa en jämställd och rättvis pension för alla.