Volvokoncernen presenterade nyligen sitt resultat för det första kvartalet 2023 och det är imponerande siffror som visas upp. Försäljningen ökade i samtliga affärsområden och regioner, och nettoomsättningen steg med hela 25 % till 131,4 miljarder kronor, vilket är det högsta hittills för ett första kvartal. För en dryg vecka sedan presenterade Volvo en omvänd vinstvarning som fick aktien att klättra med ca 8 %.

Även lönsamheten tog ett kliv upp för Volvokoncernen, vilket är särskilt glädjande för bolaget. Det justerade rörelseresultatet ökade med 5,7 miljarder kronor till 18,4 miljarder, motsvarande en marginal på 14,0 %. Detta är en ökning från föregående år, då rörelsemarginalen var på 12,0 %.

Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen, betonar hur viktig en god lönsamhet är för bolagets fortsatta investeringar i teknikskiftet som pågår i branscherna. “Vi befinner oss i en period där vi samtidigt investerar i både batteri- och bränslecellselektriska fordon samt förbränningsmotorer”, säger Lundstedt.

Volvokoncernen är ett bolag som ligger i framkant när det gäller att ta ansvar för klimatet och miljön, och bolagets satsning på elektriska fordon är ett tydligt exempel på detta. Att bolaget kan öka sina investeringar i denna riktning är därför mycket positivt för både miljön och för bolagets fortsatta utveckling.

Det är också glädjande att se hur Volvokoncernens satsningar på lönsamhet har burit frukt. Med en avkastning på sysselsatt kapital som steg till 30,3 % jämfört med föregående år, visar bolaget att det är möjligt att göra goda affärer och samtidigt ta hänsyn till miljön och samhället i stort.

Sammanfattningsvis visar Volvokoncernens resultat för det första kvartalet 2023 på en imponerande tillväxt och lönsamhet, samtidigt som bolaget fortsätter att satsa på en hållbar framtid. Detta är positiva signaler både för bolagets aktieägare och för samhället i stort.

Läs hela kvartalsrapporten på engelska här.