Specialfastigheter, ett av Sveriges största fastighetsbolag, har utsett Alexandra Laurén till sin nya VD. Hon tar över rollen från Åsa Hedenberg som lämnar sin tjänst i juni 2023. Alexandra Laurén tillträder senast den 20 oktober 2023 och kommer att ha ansvar för att fortsätta driva bolagets tillväxt och höga ambitioner inom hållbarhet.

Alexandra Laurén är en erfaren ledare inom fastighetsbranschen, med stor erfarenhet av projektutveckling och affärsutveckling. Hon har tidigare haft ledande befattningar på företag som Skanska Sverige och Bonava Sverige. Under sin tid på Skanska Sverige hade hon ansvar för både bostadsutveckling och kommersiell fastighetsutveckling samt hyresaffären. Hon har också haft roller inom entreprenadverksamheten och haft ansvar för hållbarhet, innovation och marknad.

Alexandra Laurén är utbildad ingenjör och har en bred erfarenhet från fastighetsbranschen. Hon är också en engagerad ledare med ett stort intresse för hållbarhet. Som ny VD för Specialfastigheter kommer hon att fortsätta arbeta för bolagets höga ambitioner inom hållbarhet och driva tillväxten framåt.

Styrelseordförande Eva Landén är nöjd med utnämningen av Alexandra Laurén som ny VD för Specialfastigheter. Hon tror att Alexandra Lauréns erfarenhet och kunskap kommer att vara till stor nytta för bolaget i denna fas av kraftig tillväxt. Alexandra Laurén själv säger att hon ser fram emot att vara med på Specialfastigheters tillväxtresa och att få vara en del av bolagets viktiga samhällsroll.

Charlotte Hybinette har interimistiskt utsetts till VD från den 1 juli 2023 fram till dess att Alexandra Laurén tillträder sin tjänst. Vi önskar Alexandra Laurén och Specialfastigheter all framgång på deras tillväxtresa.