En omfattande organiserad brottslighet har avslöjats i Malmö, där ett städbolag har utgjort en del av ett brottsupplägg med syfte att tillskansa sig felaktiga utbetalningar av moms motsvarande hundratals miljoner kronor. Nu åtalas två personer av Ekobrottsmyndigheten i Malmö för grova momsbedrägerier.

Brottsligheten, som uppgår till drygt 218 miljoner kronor i skatteundandragande, har ägt rum under 2020. Åtalspunkterna rör grovt skattebrott, näringspenningtvätt, grovt brott och grova bokföringsbrott.

Bakgrunden till brottsupplägget är att Malmö-bolaget har ställt ut fakturor rörande påstådd handel med VoIP, en form av IP-telefoni. Momsen på fakturorna har kunnat dras av som ingående moms och kvittats mot annan utgående moms. Det är åklagarens uppfattning att det inte har skett någon verklig handel med VoIP, och att fakturorna därför är osanna.

För att möjliggöra brottsupplägget har bolaget och dess påstådda leverantör och kund gett sken av att genomföra betalningar om cirka en miljard kronor på ett konto utomlands.

– Att ett litet bolag inom städbranschen, vars företrädare helt saknar tidigare erfarenhet av VoIP-handel, på mindre än tre månader uppnår en omsättning om cirka 800 miljoner kronor drar onekligen uppmärksamheten till sig, säger Sara Bjerefeldt, kammaråklagare vid Ekobrotts­myndigheten i Malmö.

Det är viktigt att åklagare och Ekobrottsmyndigheten agerar mot sådana organiserade brottsligheter och bedrägerier. Dessa brott skadar samhället och förtroendet för företag och organisationer. Det är positivt att de som är ansvariga för denna brottslighet ställs till svars och att rättvisa skipas. Det sänder också en viktig signal till andra potentiella brottslingar att de inte kommer att komma undan med sin verksamhet.

Därmed är det viktigt att fortsätta arbetet med att upptäcka och åtalas för organiserad brottslighet och momsbedrägerier. Vi behöver en nolltolerans mot sådana brott för att säkerställa en rättvis och hållbar ekonomi.