Under första kvartalet 2023 har Volvo presenterat starka resultat med en preliminär nettoomsättning på 131,4 miljarder kronor, vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år. Det justerade rörelseresultatet ökade också till 18,4 miljarder kronor, en imponerande ökning från föregående år. Tisdagens siffror utgör en omvänd vinstvarning.

Lastbilssegmentet utgör en stor del av Volvokoncernens verksamhet och nettoomsättningen där uppgick till 89,6 miljarder kronor under första kvartalet 2023. Detta är en ökning jämfört med samma period föregående år. Det justerade rörelseresultatet ökade också till 12,7 miljarder kronor, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 14,2%. Detta är en förbättring jämfört med föregående år.

Även inom segmentet Anläggningsmaskiner presenterar Volvokoncernen starka resultat. Nettoomsättningen ökade till 25,1 miljarder kronor under första kvartalet 2023, en ökning jämfört med samma period föregående år. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 4,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 18,3%. Detta är en betydande förbättring jämfört med föregående år.

Det rapporterade rörelseresultatet inklusive kostnader på 1,3 miljarder kronor relaterade till en tidigare annonserad omstrukturering inom segmentet Bussar uppgick till 17,1 miljarder kronor.

Volvo har sedan länge varit en av de ledande aktörerna inom lastbils- och anläggningsmaskinsindustrin och deras resultat under första kvartalet 2023 bekräftar deras starka position. Volvokoncernen förväntar sig att presentera den fullständiga kvartalsrapporten den 20 april 2023 där vi kan få mer information och kommentarer till utvecklingen. Samtliga siffror är preliminära.