Idag berättar Digiexam, SaaS-plattformen för digitala prov, att företaget ser en kraftig tillväxt i användande av digitala prov och redovisar lönsamhet samt en omsättningstillväxt på över 20 procent för 2021. Fortsatt har Digiexam stärkt upp organisationen och rekryterat fem nya nyckelpersoner från Tink, Funnel, Vidispine och Rocker till ledningsgruppen.

Antalet digitala prov som har skapats av lärare har ökat med 173 procent under det senaste året och bara i Sverige har cirka 245 000 elever använt Digiexam, vilket motsvarar en tredjedel av alla elever i grund- och gymnasieskolan. Hela 25 procent av alla prov som någonsin genomförts via Digiexams provplattform lämnades in under 2021, totalt cirka 2, 25 miljoner prov. Idag har Digiexam drygt 900 anslutna högstadie- och gymnasieskolor, universitet och yrkesutbildare på 25 marknader, där Sverige, USA och Kanada är de största.

Marcus Dahlman, nytillträdd VD på Digiexam, kommer senast från ledande chefspositioner på Tink och Instantor, kommenterar utvecklingen: – Vi har haft en påtaglig tillväxt senaste året, det är en väldigt spännande tid för digitala prov och för oss framåt. Pandemin har drivit på efterfrågan och vi kan se att digitaliseringen av utbildning generellt ökar kraftigt. Tillsammans med teamet är målet nu att göra digitala prov till en branschstandard för alla utbildare.

Parallellt med att användandet av digitala prov ökar, är det alltfler nya utbildningsaktörer utanför Sveriges gräns som ansluter sig. Under 2021 var hela 71 procent av alla nya kunder från en annan region än Sverige jämfört med 58 procent 2020. Digiexams kundsegment har också förändrats över tid. Efterfrågan från högre utbildningar såsom universitet, högskolor och segmentet yrkesutbildningar ökar markant. Antalet nya aktörer inom yrkesutbildningar ökade med över 600 procent från år 2020 till år 2021. En förklaring bakom den ökade efterfrågan är Digiexams nya tjänst ‘Online Proctoring’, som gör det möjligt att automatiskt flagga upp misstänkt fusk eller annat beteende som kan ifrågasätta resultatet vid ett provtillfälle.

– För universitet och yrkesutbildare är Online Proctoring en avgörande pusselbit för att använda digitala prov på ett tillförlitligt sätt, på distans eller för den delen i en tentasal. Bara under förra året ökade försäljningen av tjänsten med hela 350 procent och har redan blivit ny standard vid prov. Vi ser att intresset från framförallt yrkesutbildningar och universitet ökar kraftigt i Europa och i år siktar vi på att tredubbla nyförsäljningen, fortsätter Marcus Dahlman.

Under senhösten 2021 har Digiexams ledningsgrupp förstärkts med Niklas Vernersson, ny marknadschef tidigare på Vidispine, Sofie Lagercrantz, ny ekonomiansvarig som senast kommer från Rocker och tillträder under våren samt Oscar Elvinsson, ny affärsutvecklingsansvarig från Funnel.

Under 2020 tillsattes Martin Alsander som ny styrelseordförande, partner på investeringsbolaget Lazarus, styrelseledamot i Apotea och tidigare VD för Stampen Media Group. I styrelsen ingår även Digiexams grundare Johan Hägglund, Nima Marefat samt Joen Bonnier, partner på Atomico och Jeremias Andersson, grundare och ägare av Academic Work.

Om nya tjänsten Online Proctoring
Online Proctoring fungerar som en smart och automatiserad tentavakt som genererar ett extra lager av tillförlitlighet för digitala prov, på distans och i tentasal. Utbildningsaktörer bestämmer själva och i enlighet med dataskyddskrav i vilken omfattning tjänsten ska användas vid provtillfället.

Tjänstens funktioner innehåller ID verifikation via legitimation eller ett ansiktsfoto, liveövervakning via datorns kamera, ljudupptagning, inspelning av provtillfället, öppen chatt och en offline-support om en provtagare t.ex. tappar uppkoppling. Efter provtillfället, får Digiexams kund en rapport från varje provtagare som går igenom hela provets längd och som flaggar vid misstänkt beteende. Tjänsten är ett tillägg till Digiexams befintliga plattform och aktiveras med ett enkelt klick. För mer information om Online Proctoring, klicka här.