Den nya riktåldern för att gå i pension i Sverige är 67 år, men sju av tio svenskar vill gå i pension före 67, var fjärde vill jobba till 67 eller längre och 3 procent av svenskarna vill aldrig sluta jobba. Tydligt i undersökningen är också trenden att allt fler vill trappa ner successivt från arbetslivet. Bland både anställda och egenföretagare är det sex av tio (60%) som vill trappa ner successivt.

– Vi har under 2000-talet sett en individanpassning av pensionsåldern. Nya beteenden som pensionssystemet inte tar höjd för, säger Linnéa Ecorcheville, VD på Movestic.

Den genomsnittliga åldern för att börja ta ut allmän pension i Sverige är 65 år, men de senaste åren har spridningen i ålder ökat allt mer. 2003 gick ca 8 av 10 i pension det år de fyllde 65, 2020 var den siffran 4 av 10. Detta har statistik från Pensionsmyndigheten tidigare visat. Movestics nya undersökning bekräftar att den trenden fortsätter, ca en tredjedel (34%) av de som bestämt sig svarar i undersökningen att de vill gå just vid 65.

– Vi befinner vi oss i en form av kollektiv pensionsförnekelse. Den utveckling som sker av pensionssystemet rimmar inte med hur vi faktiskt vill och idag också de facto går i pension. Där går staten i otakt med medborgarna. Som privatpersoner behöver vi öppna ögonen och inse att vi måste spara mer om vi inte vill jobba längre, men ändå kunna leva bra när vi väl går i pension. Pensionsbolagen har också ett ansvar att ta fram enklare och mer individuella lösningar för att komplettera den allmänna pensionen ännu bättre, säger Linnéa Ecorcheville.

Förtroendet för pensionssystemet är lågt. En fjärdedel (26%) av de 2 200 svenskar som svarat på undersökningen säger att de har stort förtroende för pensionssystemet, medan 66 procent har litet eller inget förtroende. Mer information och rapporten i sin helhet finns på Movestics hemsida.