Det börjar bli hög tid att lämna in deklarationen för inkomståret 2022. Finanstid listar de vanligaste skatteavdragen som svensken utnyttjar i sin deklaration. Det kan finnas många tusenlappar att tjäna på att känna till vilka avdrag du har rätt till. Så innan du lämnar in, ta gärna en titt i listan, det är garanterat värt tiden.

Skatteverkets regler för skatteavdrag ändras kontinuerligt och vi rekommenderar därför alltid att kontrollera vilka regler som gäller på Skatteverkets hemsida.

Räntekostnader

Du får göra avdrag på de räntor du betalat under året. Kontrolluppgifterna lämnas av banker och kreditinstitut direkt till Skatteverket, så beloppen är redan förifyllda i inkomstdeklarationen. Du kan även begära avdrag för ränta där kontrolluppgift saknas, då måste du själv fylla i informationen om lånet och långivaren under “Övriga Upplysningar”. Observera att detta inte gäller lån från CSN.

Allmänna avdrag

Det finns allmänna avdrag att göra. Till de allmänna avdragen räknas bland annat pensionssparande som inte betalas av arbetsgivaren, underhållsbidrag till före detta maka eller make och utländska obligatoriska socialförsäkringsavgifter som beräknats på inkomst du skattat för i Sverige.

Grundavdrag

Grundavdraget, som beror på hur hög din inkomst är, sker automatiskt i din deklaration. För att vara berättigad till ett helt grundavdrag måste du ha bott hela inkomståret i Sverige. För varje månad du bott utomlands reduceras avdraget med en tolftedel av 0,293 prisbasbelopp. Detta är inget du behöver räkna ut själv, grundavdraget kalkyleras per automatik.

Avdrag i deklarationen för arbete i hemmet

Situationen som skapats av Covid har gjort att många fler människor använt hemmet som arbetsplats. Därmed har också kraven på att få dra av kostnader ökat. Trots detta har myndigheterna valt att inte införa några nya förmåner. Det vanliga schablonavdraget för arbete hemma under minst 800 timmar per år förblir oförändrat. För villa är avdraget 2 000 kronor och för bostadsrätt/hyresrätt 4 000 kronor. För att skatteavdrag utöver schablonavdraget ska beviljas krävs att arbetsgivaren inte får tillhandahålla någon annan arbetsplats, arbetsrummet uteslutande måste användas till arbete och att arbetsrummet måste vara så avskilt från själva bostaden att det inte ingår i övriga bostadsutrymmen eller vara inrett på ett sådant sätt att det inte kan användas för bostadsändamål.

Internet

Om du har ett hemmakontor som är godkänt av Skatteverket så kan du få avdrag för internetkostnaden med 50 % av kostnaden.

ROT-avdrag

Om du äger en bostad får du göra ROT-avdrag i deklarationen. ROT syftar på hantverkstjänster av alla dess slag. Hur stort avdrag du har rätt till beror på hur mycket skatt du betalar under året. Skatten måste kunna täcka ditt avdrag.

Det högsta ROT-beloppet är 50 000 kronor. Vid delat ägande av bostaden kan även ROT-beloppet delas upp enligt önskemål. Arbetet måste ske inne i bostaden eller på exteriören av ditt hus. Tomtarbeten räknas oftast inte till ROT.

RUT-avdrag

RUT, vilket är hushållsnära tjänster, är också avdragsgillt. Det kan handla om alltifrån hemstädning till reparationer av vitvaror – vilket är en nyhet. Nytt för 2023 är att rutavdraget även omfattar tvätt av textilier och kläder, möblering och bostadstillsyn.

Från och med 2021 gäller ett nytt skatteavdrag för RUT på 75 000 kronor.

Sammantaget får du högst dra av 30 % av arbetskostnaden på ROT och 50 % på RUT. Vanligtvis drar tjänsteleverantören av skattelättnaden redan vid fakturering och sköter rapporteringen till Skatteverket.

Traktamenten vid resor

Av förklarliga skäl har få människor rest utomlands i vidare utsträckning de senaste åren. Man kan göra avdrag för resor i tjänsten, även om du bara rört dig inom Sverige. Reseavdragen ser likadana ut för anställda som för företagare. Avdraget för traktamenten vid tjänsteresor är fastställt till 240 kronor per dygn. Under avresedagen och hemresedagen brukar beloppet vara 120 kronor.

Egen bil i tjänsten eller förmånsbil

Om du använt din egen bil i tjänsten så kan du dra av 18,50 kronor per mil för inkomståren 2022 och 2023. Om du istället har förmånsbil får du dra av 6,50 kronor för diesel och 9,50 kronor för övriga drivmedel.

Om du kör till och från arbetet måste avståndet vara minst fem kilometer. Du ska ha tjänat in minst två timmar totalt per gång mot att åka kommunalt. Samma tidsramar gäller för båt. Du har även möjlighet att dra av kostnaden för båtplats.

I juni 2022 beslutade riksdagen att förändra reseavdraget och införa en slags skattereduktion för resor till och från arbetet. Denna börjar gälla den 1 januari 2023, men det innebär att det blir i aktuellt i deklarationen 2024. I deklarationen du lämnar in våren 2023 är alltså reseavdraget samma som tidigare.

För resor med kollektivtrafiken till jobbet får du dra av alla utgifter som överstiger 11 000 kronor. Du får även göra avdrag i deklarationen för resor till jobbet vid tillfälligt eller permanent funktionshinder.

Dubbelt boende på grund av arbetssituation

Om du tvingas att bo på två ställen på grund av arbetet så kan du få avdrag för dubbel bosättning. Kravet är att det är minst 50 kilometer mellan den gamla boendeorten och den nya arbetsorten, samt att du övernattar. Du har även rätt att göra avdrag för mindre utgifter och måltider första månaden, antingen enligt schablon eller genom att ange de exakta utläggen. Om din familj också flyttat till arbetsorten gör du istället avdragen för ert gamla boende. Avdrag för dubbelt boende får generellt göras i två år, därefter krävs synnerliga skäl.

Mobilkostnader

Om du använder din privata mobiltelefon till jobbsamtal och inte är erbjuden en mobiltelefon med abonnemang från din arbetsgivare så får du göra avdrag för den arbetsrelaterade delen. Du måste dock själv stå för de fasta kostnaderna för abonnemanget vilket med den prissättning som oftast används numera gör avdraget svårt att applicera.

Avdrag för trängselskatter i tjänsten

Vid tjänsteresor eller transport till och från jobbet med egen bil kan du göra avdrag i deklarationen för trängselskatten. För den som pendlar med bil kan det bli stora belopp på ett år.

Schablonavdrag vid uthyrning av bostad

Om du äger en bostad har du rätt till schablonavdrag för uthyrning på max 40 000 kronor per år. Med andra ord är det skattefritt att hyra ut upp till 40 000 kronor – allt däröver räknas som kapitalinkomst. Utöver schablonavdraget får du även göra avdrag på hyresintäkter med 20 %. Reglerna gäller per uthyrd bostad.

Kapitalförluster

Vid ett underskott, alltså en kapitalförlust, minskas skatten med 30 % av beloppet upp till 100 000 kronor och med 21 % på allt däröver. Ränteavdraget på alla lån är en form av underskott av kapital. Detta rapporteras automatiskt av långivaren. Du kan också ha förlust av kapital vid en misslyckad och realiserad aktieaffär, din bank som du använt för att handla aktierna rapporterar din försäljning men du måste rapportera in anskaffningsvärdet manuellt. Observera att detta inte gäller vid användning av ISK-konto då det schablonbeskattas. Du kan också göra avdrag för investeringar i aktier där företaget gått i konkurs eller avregistrerats.

Avdrag i deklarationen för kostnader vid arbetssökande

Om du är arbetslös kan du beviljas avdrag för resor till och från arbetsförmedlingen, samt för utgifter som är direkt kopplade till ditt arbetssökande. Det kan handla om exempelvis telefon, porto och papperskopior på CV och betyg.

Utbildning

Ibland kräver ett jobb fortbildning. Då kan du göra avdrag i deklarationen för kursavgifter, studiematerial, levnadsomkostnader och liknande. Resor du gör som gagnar jobbet, men som kanske inte är direkt relaterade till dina uppgifter, kan också vara avdragsgilla.

Bostadsförsäljning med förlust

Du får göra avdrag med 50 % av beloppet vid en bostadsaffär där du gått med förlust. Vid en förlust får du göra skatteavdrag på 50 % av beloppet. När beräkningen av en bostadsförsäljning görs ska man också ta hänsyn till kostnader för förbättringar på fastigheten. Avdraget gäller för förbättringar fem år tillbaka i tiden innan försäljningen och räknas av när du anger kapitalvinsten i deklarationen.

Reglerna för grundförbättringar och underhåll skiljer sig åt. Det senare, som inkluderar målning, tapetsering och liknande, är betydligt enklare att få avdrag för än exempelvis en ombyggnation.

Parkering på jobbet

Om du använt din privata bil för att ta dig till och från jobbet under minst 160 dagar på ett och samma kalenderår, får du göra parkeringsavdrag för samtliga av dagarna.

Tidskrifter och facklitteratur

Böcker, facklitteratur och tidskrifter är avdragsgilla om de tydligt kan kopplas till din verksamhet eller ditt jobb. Detta gäller exempelvis inte dags- och kvällstidningar.

Gröna installationer i hemmet

Från 1 januari 2021 får du en skattereduktion på 50 % för arbetskostnad och material när du installerar så kallad grön teknik i hemmet. Avdraget görs direkt på fakturan och företaget begär en utbetalning av Skatteverket. Det är alltså inget du behöver tänka på när du deklarerar. Det fungerar snarlikt systemet med RUT och ROT.

Avdrag för hobbyverksamhet

Allt betalt arbete du utför på uppdrag av någon annan räknas egentligen som skattepliktig verksamhet. Däremot kan du ha en hobby som genererar inkomster trots att det bara är en fritidssyssla utan vinstintresse. För såväl utgifter som underskott kan du då göra avdrag i deklarationen. Det handlar vanligtvis om resekostnader eller startavgifter för att kunna delta i evenemang.

Vi hoppas att listan med avdrag för deklarationen 2023 har varit till nytta och önskar lycka till med deklarationen.