700 MSEK upp i rök – P27 återkallar ansökan från Finansinspektionen

Det nordiska banksamarbetet P27 har sedan starten 2019 varit en ambitiös satsning för att skapa ett nytt infrastruktursystem för realtidsbetalningar i nordisk valuta och euro, både inom och mellan de nordiska länderna. Målet var att ersätta Bankgirot, som ägs av P27. De nordiska bankerna SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank och OP Financial Group har tillsammans investerat cirka 700 miljoner kronor i projektet. Men nu drar P27 tillbaka sin ansökan om clearinglicens från Finansinspektionen.

“Förutsättningarna för att bygga ett nytt nordiskt infrastruktursystem för betalningar har ändrats sedan P27 lanserades 2019.” meddelar P27 Nordic Payments i ett pressmeddelande. Bolaget har nu beslutat att dra tillbaka sin clearingansökan till Finansinspektionen och behöver utvärdera sina framtida planer för den nordiska betalmarknaden.

Ett av skälen till att P27 läggs på is är att man inte lyckats få ett avtal med Swish, och att den danska banksektorn valt att gå vidare med andra betallösningar. P27:s vision var att erbjuda ett bättre betalsystem för de 27 miljoner människor som bor i Norden, men det har nu blivit uppenbart att visionen var för ambitiös och komplex.

Det är en stor besvikelse att P27 drar tillbaka sin ansökan om clearinglicens från Finansinspektionen. Systemet har varit en viktig satsning för att stärka den nordiska betalmarknaden och ersätta Bankgirot med en modernare lösning. Men det är också viktigt att man inte genomför en satsning som inte är genomförbar eller hållbar.

Bolagets vd Paula da Silva säger att man nu för en dialog med de nordiska ägarbankerna för att utvärdera det bästa sättet att gå vidare. Det är ännu oklart vad som kommer hända med bolaget och de anställda, men P27 kommer fortsätta samarbeta med Bankgirot för att säkerställa att det nuvarande betalsystemet fungerar så länge det behövs.

Det är viktigt att det fortsatta arbetet med att modernisera den nordiska betalmarknaden fortsätter. P27 har i vart fall visat att det finns en vilja att investera i och utveckla nya betallösningar.