Navamedic ASA har offentliggjort ett reviderat uppköpserbjudande av det bud som Finanstid rapporterade om den 29 mars, till aktieägarna i Sensidose Aktiebolag. Det nya vederlaget höjs till 8 kronor kontant per aktie, vilket ger aktieägarna ett högre värde på sina aktier. Dessutom inkluderas nu även teckningsoptioner i erbjudandet, med ett pris om 0,38 kronor kontant per teckningsoption. 

Navamedic har också beslutat att förlänga acceptperioden till den 15 maj 2023 för att ge aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Sensidose tid att överväga och acceptera det reviderade erbjudandet och teckningsoptionserbjudandet. Utbetalning av vederlag för aktier som har lämnats in i det reviderade erbjudandet kommer inte att påverkas och beräknas kunna påbörjas omkring den 15 maj 2023. Utbetalning av vederlag för teckningsoptioner som lämnas in i teckningsoptionserbjudandet beräknas påbörjas omkring den 22 maj 2023.

Navamedic har också förvärvat totalt 205 580 teckningsoptioner, vilket motsvarar cirka 9,1 procent av teckningsoptionerna. Priset för teckningsoptionerna ligger inte över 0,38 kronor per teckningsoption.

Sammanfattningsvis ger Navamedics reviderade erbjudande aktieägarna i Sensidose ett högre värde på sina aktier och inkluderar nu även teckningsoptioner. Förlängningen av acceptperioden ger aktieägare och teckningsoptionsinnehavare tillräckligt med tid att överväga erbjudandet och fatta beslut.