Danske Banks svenska aktieteam med förvaltare Petter Löfqvist i spetsen har skapat en överavkastning mot index på 9,5 procent sedan Danske Invest Sverige Småbolags start i augusti 2018. Danske Bank kunde därför i veckan meddela att de deras fond nått en miljard i förvaltat kapital.

Lägg därtill ett stort och gediget ESG-arbete i fonden så har vi en stor förklaring till att fonden växer varje dag.

Petter Löfqvist, senior förvaltare på Danske Bank kommenterade det hela på Linked-In “Riktigt kul milstolpe! Känns oerhört kul att strategin fungerat både under den bullmarknad vi hade förra året, men att den även levererar överavkastning i den underliga marknad och omvärld vi upplever nu. En riktig team effort från Danske Bank och Danske Invest. Kul att jobba med alla inblandade i denna första milstolpe. Tack till alla som gett förtroendet och investerat i vår småbolagsfond.”