Det NGM-noterade fintechbolaget Quickbit presenterade i ett pressmeddelande under måndagsmorgonen en ny strategi för framtiden, något som VD Serod Nasrat tidigare fått i uppdrag att utarbeta. Hela pressmeddelandet kan läsas på Quickbits IR-sidor här.

Pressmeddelandet inleds med texten “Styrelsen i QuickBit har tagit beslut om en ny strategisk inriktning för den framtida verksamheten. Den nya strategin innebär i huvudsak att QuickBit nu kommer fokusera på att utveckla lösningar som riktar sig direkt mot konsumenter. Detta breddar kundbasen och skapar ökade möjligheter för tillväxt och lönsamhet. Ambitionen är att bli en global marknadsledare inom betalningar med kryptovaluta.”

Fyra typer av transaktioner i fokus

Vidare har fyra områden beskrivits lite närmare, men som i all regulatorisk kommunikation är det inte alltid så lätt att uttrycka sig konkret och blir öppet för tolkningar.

Finanstid tog hjälp av den engagerade och insatta Facebookgruppen för bolagets aktieägare och fick snabbt hjälp med tolkningarna av de strategiska områden som utpekats.

Grundbudskapet är att Quickbit ska“Utveckla finansiella tjänster baserade på kryptovaluta riktade till konsumenter” och de typer av transaktioner som nämns är följande:

Genomföra betalningar
Detta gör dom i viss mån idag. Men vad dom möjligen kan göra är att dom går in i en kamp mot betaltjänster som Klarna, Stripe eller PayPal. Detta gör dom inom Kryptovaluta som med de inneboende fördelar den valutan har, och i en tid som förtroendet för världens traditionella valutor urholkas snabbare än någonsin med stimulanspaket som trycker pengar i mängder vi aldrig sett förut ligger dessa lösningar helt rätt i tiden.
Överföringar
En av dom stora fördelarna med kryptovaluta är att överföringen går i realtid. Banköverföringar är väldigt långsamma och något som tar tid, det vet alla om. Över landsgränser än längre tid. Därav Swish som är en superbra lösning, eller Vipps som norrmännen kallar sin lokala variant. Flera länder har ytterligare lokala varianter, men vad jag tror att Quickbit har i tankarna är nog snarare en sådan lösning, fast Global.
Växlingstransaktioner
Alla betaltjänsters våta dröm är finansiella flöden där transaktionerna byter valuta i transaktionen. Stora intäkter finns i den spread som finns mellan köp- och säljkurs för varje valuta som växlas. Vi får utgå från att ett samarbete med någon av de större aktörerna på valutamarknaden ligger inom nära räckhåll.
Fysiska lösningar
Quickbit har sedan tidigare kommunicerat en kortlösning för konsumenter baserat på nätverken Mastercard och Visa. Med “fysiska lösningar” kan man tolka att detta är ett steg längre. Att kunna ge inte bara e-handlare, utan även fysiska handlare, möjligheten att ta emot betalningar i flera FIAT-valutor och även kryptovalutor är en väldigt framåtlutad strategi. Nyligen ingicks också ett samarbetsavtal med kortinlösaren Bambora och det är väl inte helt verklighetsfrånvänt att tro att det också har med de fysiska lösningarna att göra då Bambora tagit stora marknadsandelar inom fysisk kortinlösen de senaste åren.
Byter man strategi från den lönsamma som bedrivs idag?
Nej, så tolkas inte pressmeddelandet. Den nuvarande affären ska fortsatt bedrivas och dessutom ska det skapas ytterligare tillväxt genom strategiska samarbeten och förvärv samt skapa en större geografisk spridning.
Den nya strategin är att utveckla med fokus på konsumenter är för att bredda nätverket med lönsamhet och således öka affärsvolymerna.
Finanstid följer med spänning Quickbits utveckling.