I ett oväntat drag har Carina Åkerström meddelat sin avgång som styrelseordförande för Alecta, en av Sveriges ledande pensionsförvaltare. Beskedet kom under söndagen och markerar en plötslig vändning i företagets ledarskap. Som ersättare stiger Jan-Olof Jacke, tidigare vice ordförande för styrelsen, åter in i rollen som styrelseordförande. Detta efter att Di avslöjat att hon som ordförande sitter på dubbla stolar, bland annat kopplat till Heimstaden Bostad. Det var bara en vecka sedan Åkerström utsågs till rollen.

Denna utveckling har väckt frågor och spekulationer om orsakerna bakom Åkerströms avgång. Kenneth Bengtsson, ordförande för beredningsnämnden, uttryckte sin besvikelse över beslutet och underströk att det inte har framkommit några nya omständigheter som skulle kunna ligga till grund för beslutet. “Det är beklagligt att Carina Åkerström gjort en förändrad bedömning av sina möjligheter att fullfölja uppdraget som styrelseordförande i Alecta och valt att avgå,” sade Bengtsson.

Enligt Bengtsson har en grundlig utredning genomförts kring Åkerströms möjligheter att fortsätta sitt uppdrag, där inga bevis för intressekonflikter som inte kunde hanteras på ett adekvat sätt har hittats. “Under processen har vi naturligtvis ställt omfattande frågor till Carina Åkerström om detta. Vår uppfattning är att det inte förelåg någon intressekonflikt, som inte kunde hanteras på sedvanligt sätt,” förklarade han i ett pressmeddelande.