J. Crew har över 16 miljarder i skulder – nu går kedjan in i rekonstruktion. J. Crew, det amerikanska modeföretaget som under en rad olika varumärken säljer kläder i mer än 500 butiker i framförallt Nordamerika, har ansökt om rekonstruktion, så kallad Chapter 11.

Den första, men det lär bli fler

Det gör J. Crew till det första offret för coronavirusets effekter bland USAs detaljhandelskedjor. Det kommer sannolikt inte att bli det sista företaget som ansöker om endera rekonstruktion eller konkurs som en följd av pandemin. Anledningen till att J. Crew ansöker om rekonstruktion är att bolaget inte klarar av att betala sina skulder.

Planen är nu att försöka omvandla en så pass stor del av bolaget skulder till nyemitterade aktier. J. Crew har för avsikt att konvertera 1,65 miljarder dollar av sina skulder till aktier vilket skulle stärka balansräkningen väsentligt.

E-handeln håller öppet

Tanken är att behålla företagets e-handel öppen under rekonstruktionen. Butikerna skall öppnas när de amerikanska myndigheterna lättar på restriktionerna som införts som en följd av Covid-19. Dotterbolaget Madewell som skulle börsnoterats kommer att vara öppet även det. Börsnoteringen av Madewell har emellertid skjutits på framtiden som en direkt följd av pandemin.