Då betalas elstödet ut! Utbetalningen av elstöd pågår just nu i hela Sverige och berörande privatpersoner. De flesta förväntas ha sina pengar på kontot senast den 9 juni. Dock kan det ta längre tid om inget konto hittas. Detta är en sammanställd information från Försäkringskassans hemsida, där finns ytterligare information om hur du går tillväga för att få ut dina pengar. Där kan du också se hur mycket elstöd du har rätt till.

Försäkringskassan är ansvarig för att betala ut två typer av elstöd:

  1. Elstöd till privatpersoner i hela Sverige: Detta stöd avser elförbrukningen under perioden 1 november till 31 december 2022. Vi räknar med att de flesta kommer att få sina pengar senast den 9 juni.
  2. Elstöd till privatpersoner i södra halvan av Sverige: Detta stöd avser elförbrukningen under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022. De flesta har redan fått sin utbetalning för detta stöd.

För att erhålla elstödet för privatpersoner i hela Sverige måste man vara registrerad som innehavare av elnätsavtalet senast den 31 december 2022.

Om du erhåller pension från Pensionsmyndigheten och har ett konto i Swedbanks kontoregister, kommer pengarna att sättas in där. Det kan exempelvis vara samma konto där du tidigare fick din lön, även om det inte är ett Swedbankkonto. Om du inte har ett konto i Swedbanks kontoregister kommer pengarna att betalas ut till samma konto som din pension från Pensionsmyndigheten.

För de som har ett konto registrerat hos Försäkringskassan och detta konto även finns i Swedbanks kontoregister, kommer pengarna att sättas in där. I annat fall kommer elstödet att betalas ut till samma konto som ersättningen från Försäkringskassan.

Om du har flera bostäder och har elnätsavtal för var och en av dem den 31 december 2022 kommer du att få en utbetalning per avtal. Pengarna kan komma olika dagar, och du kommer också att få ett beslutsbrev från Försäkringskassan för varje avtal.

För de som ännu inte har anmält sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister rekommenderas att göra det. Om du inte anmäler ett konto kommer du ändå att få pengarna, men det kommer att ta längre tid och du kommer att få dem via en utbetalningsavi.

När pengarna har betalats ut kommer det att stå antingen “Elstöd” eller “Insättning” på ditt kontoutdrag. Om det står “Insättning” kan du jämföra beloppet med det som anges i beslutsbrevet om elstödet.

Det är viktigt att vara medveten om att det förekommer bedrägeriförsök i samband med att elstödet betalas ut. Bedragare kan försöka lura privatpersoner genom brev, e-post, SMS eller telefonsamtal för att få tag på deras inloggningsuppgifter. De kan till exempel be personen att logga in med sitt bank-ID eller klicka på en länk.

Det är viktigt att komma ihåg att varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller någon annan officiell instans kommer att kontakta dig och be dig att logga in någonstans eller lämna ut personliga koder i samband med att betalas elstödet ut. Om du blir kontaktad på det sättet är det troligtvis ett bedrägeriförsök. Avsluta omedelbart sådana kontakter och var försiktig med att lämna ut dina personliga uppgifter till någon som inte kan bekräfta sin legitimitet.

Försäkringskassan och andra officiella myndigheter har tydligt kommunicerat att de aldrig kommer att begära inloggningsuppgifter eller personliga koder på det sättet. Om du är osäker på en kontakt du har fått, bör du kontakta Försäkringskassan direkt för att verifiera informationen.

Att skydda dig själv mot bedrägeriförsök är av största vikt. Var alltid försiktig med att lämna ut personliga uppgifter och använda säkra inloggningsmetoder. Om du misstänker att du har blivit utsatt för bedrägeri bör du genast kontakta polisen och din bank för att rapportera händelsen och vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina ekonomiska tillgångar.

Försäkringskassan och Swedbank jobbar tillsammans för att säkerställa en smidig utbetalning av elstödet till berörda privatpersoner. Genom att vara vaksam och följa de officiella kanalerna kan du säkerställa att du får ditt elstöd utan att utsättas för bedrägeriförsök.