Generaldirektören för Försäkringskassan, Nils Öberg, uppskattar att detta stöd kommer att hjälpa omkring fem miljoner hushåll runt om i landet, med en total summa på cirka tio miljarder kronor. 

Försäkringskassan har meddelat att utbetalningen av elstöd till hushåll för november och december 2022 kommer att ske senast den 9 juni i år. Detta innebär en välkommen hjälp för många hushåll som har känt av den ökande kostnaden för el under den kalla vintern.

Försäkringskassan har fått i uppdrag från regeringen att betala ut pengarna baserat på information om elkunder som Svenska kraftnät har lämnat över. Det är viktigt att notera att utbetalningen sker till den person som stod på elavtalet den 31 december förra året. Om personen har, eller har anmält, konto hos Swedbank eller har fått ersättning från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten tidigare, behöver de inte göra någonting för att få stödet.

Det är också viktigt att vara medveten om bedragare som kan försöka utnyttja utbetalningen. Försäkringskassan har utfärdat en varning och påminner alla om att ingen från Swedbank, någon annan bank, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten kommer att ringa, skicka e-post eller be om uppgifter för att betala ut stödet. Om någon får ett samtal som verkar misstänkt bör de lägga på omedelbart.

Det första elstödet till hushåll som betalades ut tidigare i år kritiserades för att vissa företag, såsom lantbruk, fick höga stöd. Regeringen har nu satt ett lägre tak för ersättningen, och det högsta utbetalda stödet kommer att vara begränsat till 18 000 kWh. Försäkringskassan har också påpekat att det kan finnas företag som får stödet, men de kommer att kontrolleras i efterhand.