En 30-årig man har nyligen dömts till två års fängelse för näringspenningtvätt, och hans finansbolag har ålagts att betala en företagsbot på 1 MSEK. Domstolen har funnit att mannen och hans finansbolag var inblandade i två byggbolags transaktioner som involverade över 27 MSEK. Pengarna växlades till Bitcoin och överfördes sedan till okända konton.

Händelserna ägde rum mellan den 30 december 2021 och den 22 april 2022, när företrädaren för finansbolaget, beläget på Östermalm i Stockholm, lät bolagen ta emot insättningar på deras bankkonton i JAK medlemsbank och SEB. Totalt uppgick insättningarna till 17,4 MSEK och kom från ett byggbolag. Efter att pengarna hade mottagits växlades de till Bitcoin och överfördes till elektroniska plånböcker tillhörande okända innehavare.

Misstankar om svart arbetskraft kastar ytterligare skugga över byggbolaget. En anmälan till Ekobrottsmyndigheten hävdade att byggbolaget var en del av ett upplägg som involverade svart arbetskraft. Enligt detta upplägg utfärdade byggbolaget fakturor till kundbolag för arbete utfört av arbetstagare. Byggbolaget misstänktes sedan ha tagit emot betalning för fakturorna från kundbolagen och betalat ut pengarna svart och anonymt till arbetstagarna, utan att betala skatter och sociala avgifter.

När Skatteverket granskade byggbolagets bankkonton upptäcktes att stora summor hade överförts till finansbolaget för valutaväxling till Bitcoin. En liknande granskning av det andra byggbolagets bankkonto visade samma mönster som det första bolaget. Detta ledde till en förundersökning om misstänkt grov näringspenningtvätt hos finansbolaget.

Finansbolaget registrerades som ett finansiellt institut år 2018 och bedriver huvudsakligen växling med kryptovaluta, främst Bitcoin. Genom sin digitala plattform erbjuder bolaget sina kunder möjligheten att växla svenska kronor till Bitcoin. Bolaget genererar intäkter genom en växlingsavgift på 3 procent av det växlade beloppet för företagskunder.

Enligt tingsrätten hade den 30-årige företrädaren för finansbolaget som omfattas av penningtvättslagen skyldigheten att följa lagens bestämmelser. Försvarssidan har invänt mot att mannens straffansvar inte bör baseras på en bedömning av om han har avvikit från finansbolagets interna instruktioner.

Åklagaren argumenterade att den 30-årige mannen hade en aktiv roll i förfarandet och att han agerade i syfte att undvika upptäckt och förföljelse av myndigheter. Mannen hade enligt åklagaren kunskap om byggbolagens aktiviteter och den illegala hanteringen av pengar. Åklagaren framhöll också att finansbolaget, under mannens ledning, möjliggjorde och underlättade överföringen av pengar till Bitcoin och därigenom möjliggjorde den påstådda näringspenningtvätten.

Försvaret hävdade att mannen endast hade agerat enligt finansbolagets interna instruktioner och att hans handlingar inte var avsiktligt brottsliga. Försvarssidan betonade att mannen inte hade något personligt ekonomiskt intresse i penningtvätten och att han endast hade utfört sina arbetsuppgifter som företrädare för finansbolaget.

Tingsrätten bedömde dock att mannen hade ett betydande ansvar som företrädare för finansbolaget och att han medvetet hade agerat för att underlätta penningtvätttransaktionerna. Domstolen ansåg att det fanns tillräckligt med bevis för att fastställa hans skuld och dömde honom till två års fängelse för näringspenningtvätt.

Finansbolaget ålades också en företagsbot på 1 MSEK för sin roll i penningtvätten. Tingsrätten konstaterade att företaget hade brustit i sina skyldigheter enligt penningtvättslagen genom att underlätta och möjliggöra överföringen av pengar till Bitcoin utan tillräcklig kontroll och uppföljning av transaktionerna.