Bullet Capital AG med huvudägare Mathias Jonsson van Huuksloot gör ytterligare ett förvärv av en större post aktier och blir därmed största enskilde ägare av QuickBit.

Förvärvade samtliga aktier i Abelco
Finanstid rapporterade den 6 maj om att Abelco sålt samtliga sina aktier, 3 964 773 st, i QuickBit men inte teckningsoptionerna, till Bullet Capital. Kursen var 14 kr per aktie och Abelco gjorde en vinst på över 1 200 % på sin investering, utöver teckningsoptionerna.
Hela artikeln kan läsas här.

Senaste affären nära 100 MSEK
Sent på tisdagskvällen skickar Bullet Capital ut information om ytterligare ett stort förvärv av aktier i QuickBit och dessutom en del teckningsoptioner. Säljare är intressenter i FTCS. Förvärvet görs genom den nybildade fonden Aurentum I, som är finansierad av institutionella investerare utan tidigare kopplingar till QuickBit.
Det totala förvärvet är 6 442 350 aktier till kursen 14,00 SEK per aktie samt 1 410 570 teckningsoptioner (TO1) till kursen 6,00 SEK per option. Betalningen om ca 98,6 MSEK erläggs kontant.

Bullet Capitals resa i QuickBit
Investmentbolaget var med redan vid grundandet av QuickBit kan man läsa om i IT-finans intervju med bolaget. Man gjorde en exit vid noteringen på hela innehavet och gick in som indirekt ägare via Front Office som ändrat namn till Front Ventures, det indirekta ägandet avvecklades dock.
I februari 2020 sålde Bullet Capital det estniska bolaget BitRate Invest OÜ till QuickBit för ca 37 MSEK och erhöll därmed 3 000 000 aktier, plötsligt var man inne på ägarsidan i QuickBit igen. I affären finns det en tilläggsköpeskilling på upp till 150 MSEK som också ska betalas med aktier i QuickBit om det faller ut. Tilläggsköpeskillingen baseras på BitRate´s resultat och leverans till QuickBit. Sen kom köpet från Abelco och nu ett ännu större förvärv.

Över 20 % redan
Om man bortser från både teckningsoptioner och tilläggsköpeskilling för BitRate så är nu Bullet Capital strax över 20 % i QuickBit och alltså den störste enskilda ägaren i bolaget.

Två köp till överkurs
Vid förvärvet av Abelco var priset ca 25 % högre än på den öppna marknaden, vid den andra transaktionen var överkursen nära 40 %. Det indikerar en stor tro på bolagets utveckling, då Bullet Capital varit med sedan start och dessutom etablerat BitRate, så får man utgå från att de har en insyn och kunskap om QuickBit´s troliga utveckling vilket borde driva upp kursen betydligt från dagens nivåer.