Under natten till lördagen sker en av kryptovärldens viktigaste händelser på länge. Då halveras utvinningstakten av bitcoin, en händelse som väcker starka känslor och skilda meningar om dess inverkan på framtida prisutveckling.

En förutsägbar, men oviss effekt

Vart fjärde år sker denna dramatiska förändring i hur nya bitcoin kan utvinnas – en process som ibland kallas för brytning eller “mining”. “Vid varje halvering så minskas belöningen vid brytning för att säkerställa att bitcoin förblir en bristvara”, skriver Deutsche Bank i en utförlig analys. Denna planerade knapphet är central i bitcoins design, vilken föreskriver att utvinningen ska fortsätta till cirka år 2140, då alla 21 miljoner bitcoins beräknas vara utvunna.

Historia och framtidsspekulationer

Deutsche Bank har i sin analys även tittat på bitcoin cash, en kryptovaluta som knoppades av från huvudkedjan 2017. Liknande halveringar har skett även för denna valuta, och erfarenheterna därifrån används som underlag för att förutsäga bitcoins framtid. “Den positiva prisutvecklingen efter halveringstillfällena hos bitcoin cash bådar gott även för bitcoin”, resonerar banken.

Försiktig optimism trots tidigare uppgångar

Bitcoin har historiskt sett stigit i värde inför tidigare halveringar 2012, 2016 och 2020. Trots att valutan redan presterat starkt i år, förväntar sig Deutsche Bank inte dramatiska prisrörelser efter halveringen denna gång. “Halveringen är åtminstone delvis inprisad av marknaden och vi räknar inte med att det kommer att stiga särskilt mycket efteråt”, skriver banken.

Ökad trovärdighet och intresse för marknaden

Flera bedömare, inklusive Nigel Green, vd för kapitalförvaltaren Devere, tonar ned halveringens direkta påverkan på priset: “Trots att det är en av de största händelserna inom krypto, men halveringen kommer inte att få stor påverkan på värderingen”. Däremot verkar en majoritet av institutionella placerare enligt en färsk undersökning tro att intresset för bitcoin kommer att öka, där 69 procent ser en uppgång i intresset och 18 procent till och med en dramatisk sådan.

Bitcoin jämförs med guld

“Till skillnad från guld så kan inte utvinningen av bitcoin ökas för att möta stigande efterfrågan. Därför är halveringen ett sätt för bitcoin att visa upp sina egenskaper som en hård tillgång”, förklarar Anatoly Crachilov på Nickel Digital. Detta unika drag gör att bitcoin ofta jämförs med guld som en investering i “säker hamn”.

Medan marknadens ögon är fästa vid denna kryptomilstolpe, förblir frågan öppen: Kommer halveringen verkligen att förändra spelet för bitcoin, eller är det bara en del av en längre ekonomisk kryptodygd? Trots ovissheten, en sak är säker – intresset för bitcoin och dess framtid är starkare än någonsin.