Abelco meddelade under onsdagen att man avyttrar hela sitt aktieinnehav i NGM-noterade Quickbit, köpare är Bullet Capital AG. Pressmeddelandet kan läsas i sin helhet på Abelcos hemsida.

Finanstid har punktat upp de viktigaste punkterna i transaktionen för våra läsare.

  • Förvärvet avser hela aktieinnehavet i Quickbit, däremot är inte det innehav av teckningsoptioner som Abelco innehar inkluderat.
  • Köpeskillingen uppgår till till 55,5 MSEK till kursen 14 kr per aktie med en möjlighet till tilläggsköpeskilling upp till 3,9 MSEK om Quickbits värde per aktie överstiger 14 kr per aktie per den sista Augusti.
  • Förvärvet betalas i tre trancher varav den första är oåterkallelig handpenning i händelse av att de två nästkommande inte skulle presteras.
  • Abelcos inköpsvärde på aktierna är 5 MSEK, vilket isolerat innebär en värdeökning med över 1 220 % för Abelcos aktieägare.

Reflektioner från Finanstids redaktion är följande

  • Priset per aktie är satt ca 25 % högre än aktuell kurs vid offentliggörandet av affären, köparen måste ha en stor tilltro till och insyn i Quickbits utveckling, med hänsyn till överkursen.
  • 1 220 % värdeökning skojar man inte bort, Abelco har gjort sin enskilt bästa affär genom sin tidiga investering i Quickbit.
  • Signalvärdet i affären är extremt bra för både Abelco och Quickbit. För Abelco att ha gjort exit i en riktigt bra investering och för Quickbit att investerare är beredda att göra en så pass stor affär till ca 25 % högre kurs än aktuell kurs visar på stor tilltro.

Innan pressmeddelandet var båda aktier ganska nära nollan i utveckling för dagen för att efter ta ett ordentligt skutt uppåt. Abelco gjorde mest procentuell ökning och är vid publiceringen av denna artikel upp med nära 17 % medan Quickbit är upp med nära 12 %.

En känsla är att signalvärdet inte riktigt sjunkit in i marknaden och vi förväntar oss en än mer positiv resa den närmaste tiden.