Audifina, en av de ledande redovisningsbyråerna i Litauen, tillkännagav idag ett partnerskap med Briox. Tillsammans med Briox kommer Audifina att hantera sina mikrokunder genom Briox koncept.

Audifina har erbjudit revision, redovisning, skatterådgivning och konsulttjänster sedan 2002. Företaget har sitt huvudkontor i Vilnius och hanterar kunder från mer än 15 länder. Audifina har ambitiösa planer på att växa ytterligare och en strategi att med hjälp av teknik möjliggöra ett effektivare arbetssätt för sina konsulter tillika ett attraktivt erbjudande till sina kunder.

“Audifina har identifierat segmentet mikroföretag som strategiskt viktigt med stor tillväxtpotential. Lönsam tillväxt inom detta segment ställer ökade krav på automatisering i kombination med en alternativ service- och prismodell. Med sin moderna mjukvara och innovativa tillvägagångssätt ser vi Briox som den perfekta partnern för att hjälpa oss att nå våra mål”, säger Rimgaudas Pazniokas, partner och chef för Audifinas konsultverksamhet.

”Efter att ha träffat ett stort antal redovisningsbyråer över hela Baltikum är det tydligt att många av dem nu söker nya arbetssätt för att möta de minsta företagens behov. Mikrosegmentet utgör mer än 80% av det totala antalet företag i Baltikum, så affärspotentialen för byråer som kan erbjuda en skalbar och kundcentrerad lösning är betydande”, säger Johan Nordqvist, vd för Briox.

“Med vår ambition att ta marknadsandelar i Baltikum är jag mycket glad över att se en progressiv aktör som Audifina välja Briox som sin partner för att vinna inom mikrosegmentet”, fortsätter Johan Nordqvist.