Cernera Fastigheter AB offentliggör idag försäljningen av tre fastigheter i Borås, via bolagsförsäljning, till börsnoterade Randviken Fastigheter AB (publ). Försäljningen möjliggör fortsatta fastighets- och projektinvesteringar och ligger väl i linje med Cerneras mål att etablera sig som en nationell fastighetsutvecklare.

Affären avser fastigheterna Katrinedal 11, Katrinehill 7 och Maskrosen 19, samtliga belägna i området Katrinedal i centrala Borås. Tillsammans omfattar de 22 700 kvm och uthyrningsgraden uppgår till ca 94%.

– Transaktionen med Randviken blir vår andra gemensamma affär på kort tid och precis som i den tidigare har dialogen samt samarbetet fungerat väl. Försäljningen av de tre fastigheterna i Borås genomförs främst för att Cernera ska öka investeringstakten i befintlig portfölj och möjliggöra nya förvärv. Vi arbetar målinriktat mot att expandera nationellt och transaktionen skapar förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt och expansiva satsningar i nya utvecklingsprojekt, säger Cerneras vd Lars Angwald.

Cernera Fastigheter, med huvudkontor i Borås, är mitt i en snabb expansion med målet att bli en större nationell fastighetsutvecklare. Med flertalet vunna markanvisningstävlingar och förvärv runt om i Sverige har Cernera under senaste tiden ökat sin närvaro på flera orter. Genomförda fastighetstransaktioner, både försäljningar och förvärv, under det senaste året är en del av bolagets tillväxtstrategi.

– Detta förvärv ligger helt i linje med vår strategi att förvärva välbelägna fastigheter av hög kvalitet och med starka hyresgäster. Cernera har gjort ett utmärkt jobb med att utveckla och modernisera byggnaderna och vi är glada över att bli ägare till ett så pass välskött bestånd, säger Randvikens vd Gustaf Segerborg.