Mot bakgrund av tingsrättens beslut den 21 november 2022 om att företagsrekonstruktionen skall upphöra, har styrelsen i Brighter AB beslutat om att ansöka om att försätta bolaget i konkurs. Ansökan är inskickad till Solna Tingsrätt.

Den nya styrelsen och ledningen har under de senaste 1,5  åren arbetat intensivt med att aktivera en långsiktig affärsstrategi för att skapa lönsam tillväxt, men arbetet har präglats av utmanande pandemi effekter i kombination med det förändrade  makroekonomiska läget.

Brighter beviljades företagsrekonstruktion den 2 november för att få tid att genomföra operativa- och organisatoriska förändringar i syfte att anpassa de ekonomiska förutsättningarna för framgång. Ett mycket omfattande arbete har genomförts för att utarbeta och börja verkställa rekonstruktionsplanen och bolaget har under hela perioden haft pågående dialoger med olika potentiella intressenter gällande finansiering.

Bolaget anser att en fortsatt rekonstruktion hade varit en bättre lösning för både bolaget, leverantörer och aktieägare. Dock har tingsrättens beslut om att företagsrekonstruktionen ska upphöra, medfört att Brighter nu ansöker om konkurs.

Bolaget har hemställt att tingsrätten ska förordna Mikael Kubu vid Ackordscentralen AB till konkursförvaltare.

Brighters aktiekurs har varit handelsstoppad sedan i måndags. Bolaget har drygt 13 000 aktieägare hos Avanza.