AI-plattformen Infobaleen ska bli ledande i Norden och Europa. I en kapitalrunda investerar venturefirman Spintop och befintliga investeraren Fort Knox tillsammans med nya ledningen Linda Hellström och Anna Sundin, martechveteraner från bland annat CRM-firman Kaplan.

Plattformen hjälper kunderna att både följa upp och agera på rätt KPI:er i realtid. Det sker genom att på ett unikt sätt ta in stora mängder kunddata som visualiseras i prediktiva dashboards som man agerar på genom personliga rekommendationer till kunder i alla kanaler. För att uppnå samma resultat har man hittills behövt ett flertal olika lösningar inom datalagring och analys samt ett större data scienceteam. Resultatet är ökade intäkter i storleksordningen 3-6% och minskade reklamkostnader med upp till 30%, men viktigast är att man kan styra om och jobba kunddatadrivet som retailer eller e-handelsbolag.

”Vi satsar på en snabb expansion bl a genom partnerskap med ledande konsultbyråer och teknikplattformar inom data och martech, till exempel Avensia och Voyado, samt genom kunder som har ambitionen att jobba datadrivet, exempelvis Nordic Nest, Maya Delorez, Caia Cosmetics, Byggmax och Rusta” säger Anna Sundin.

”Infobaleens plattform gör stora kunddatamängder lättillgängligt och hjälper företag att styra sin affär på rätt KPI:er. Anna och jag har jobbat med det här som konsulter i många år för ett antal stora bolag, vi vet hur svårt och dyrt det är att få till ett data-drivet arbetssätt och en personaliserad kundresa i alla kanaler. Infobaleen löser den problematiken på ett helt unikt sätt och vi blev väldigt imponerade när vi såg vad verktyget klarar av” säger Linda Hellström.

”Vi tror mycket på produkten därför att den tar ett helhetsgrepp på dataproblematiken på ett innovativt sätt och får en nyckelroll i kundernas affär” säger Finn Persson, grundare och Partner på Spintop Ventures.

Infobaleen grundades 2015 av bl a Jakob Sjölander, Christian Persson och Martin Rosvall, professor i beräkningsfysik vid Umeå universitet och har idag 40+ kunder. Detta är företagets seed-runda, med totala investeringar på 17,9 MSEK. Bolaget har ett nära samarbete med Umeå universitet, där ett forskarteam kontinuerligt ser till att plattformen drar nytta av det senaste inom maskininlärning.