Under gårdagen meddelade Syncro Group att man förvärvar Influencer Marketingföretaget WeAreCube AB (CUBE), som man tecknade en avsiktsförklaring med i slutet på september. Influencer Marketing är en marknad som växt med hela 41,67 % i genomsnitt mellan åren 2016 – 2020 enligt danska Influencer Marketing Hub. Analytiker tror även på en fortsatt kraftig marknadstillväxt med en CAGR om 30,6 % mellan åren 2019 – 2025.

Förvärvet av Cube som uppgick till en köpeskilling om 75 MSEK är Syncro Groups största förvärv hittills och tillsammans med bolagets andra dotterbolag Collabs ska man nu skapa synergieffekter för att bli den ledande helhetsleverantören av Influencer Marketingtjänster i Norden.

Fram till och med oktober uppgår CUBEs totala omsättning till ca 70 MSEK tillsammans med ett EBITDA om 4,6 MSEK. Vid ingången av 2021 var CUBEs målsättning att uppnå en omsättning om 80 – 85 MSEK vilket man nu ser ut att uppnå. Tillsammans med Collabs beräknas Influencer Marketing-divisionen nå upp till en omsättning runt 100 MSEK. Bortser vi från övriga divisionerna, Gig-ekonomi samt Kompetenskartläggning & Rekrytering, så uppnår enbart Influencer Marketing-divisionen en P/S-värdering om 3,4 på 2021 års estimerade siffror om man räknar på 340 MSEK i börsvärde.

Enligt uppgifter till Breakit så köper norska tillväxtinvesteraren Equip Capital hälften av aktierna i influencerbolaget Cure Media för över 200 MSEK, vilket ger en värdering på runt 400 – 500 MSEK för ett bolag som beräknas omsätta över 100 MSEK under 2021. Detta ger då ett P/S-tal på någonstans mellan 3,3 – 5. Även Tourn International, noterade på First North och aktiva i samma bransch som Syncro Groups Influencer Marketing-division bör värderas till ett P/S runt 3-4 på 2021 års siffror och dagens börsvärde.

Skulle Syncro Group enbart bestå av Influencer Marketing-divisionen så skulle denna värdering vara rimlig i jämförelse med Tourn och Cure om man enbart utgick ifrån årets omsättning kontra värdering. Adderar man då Syncro Groups Gig-division som omsatte drygt 27 MSEK under enbart första halvåret av 2021 samt divisionen Kompetenskartläggning & Rekrytering så sjunker P/S-talet avsevärt. Det här kan vara en av förklaringarna till att Claes Persson, i gårdagens intervju med Invest Talks, anser att Syncro Group är undervärderat och bör värderas till åtminstone 500 MSEK – Speciellt med tanke på att CUBE och Collabs kommer uppnå synergieffekter som får full effekt först under nästa verksamhetsår.