Dividend Sweden som upprättat två stycken så kallade SPAC-bolag är nu på god väg att göra slag i sak genom sitt första förvärv. Den 30 september 2021 tecknade DC SPAC 1 en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga utestående  aktier i BellPal AB (publ). Den 5 november beslutades på extra bolagsstämma att fullfölja förvärvet. Syftet är att DS SPAC 1 ska ansöka om notering av BellPals aktier. Enligt avsiktsförklaringen ska DS SPAC 1 vara finansierat vid genomförandet av förvärvet, vilket är anledningen till att Bolaget nu genomför en företrädesemission, erbjudandet är öppet mellan 18 november – 2 december.

BellPal – En innovativ omsorgsplattform 
BellPal är ett svenskt företag som sedan starten år 2016 bedrivit utveckling av en omsorgsplattform  baserad på avancerad svensk ingenjörskonst. Plattformen utgörs av ett armbandsur med inbyggd AI teknologi som upptäcker fall med exakt precision samt ett kommunikationssystem som säkerställer att  användaren vid akut behov får hjälp genom den inbyggda teknologin. 

Tillträdande VD David Ziemsky förklarar BellPal
-Det som är så spännande är att BellPals affärsområde inom Care Tech är under stora förändringar, fler seniorer som kräver bättre och smartare lösningar som är anpassade till  deras liv och vardag. Det intressanta är att få andra aktörer gör samma som vi, orsaken är lika enkel som  varför min pappa vägrade ha på sig ett trygghetslarm, en röd knapp på handleden. Det är ett  upplevt ointressant och lite tråkigt område. Omsorg förknippas inte med progressiva lösningar och tillämpningar. Vi vet att det är helt tvärtom.

-Jag blir påmind om min mormor, min pappa, om andras historier och situationer. Att det vi utvecklat här i Stockholm faktiskt räddat liv på en kvinna i Kalifornien, en man i Norrtäljetrakten, att larmen kommer in, hanteras, engagerar nära och kära. Det vi hittills gjort är en väldigt fin grund för kommande steg, i alla avseenden, marknad, sälj och att tillfredsställa efterfrågan. 

-Planen är den samma sen vi startade på en övergripande nivå, taktiskt flyttar vi pjäserna adaptivt utifrån våra lärdomar, som att vi exempelvis bundlar vår AI klocka med abonnemang istället för att sälja separat. Kunderna vill ha ett paket och inte behöva tänka på det ena eller andra. Vi har av stora bolag fått förfrågningar på vår Fall Algorithm, inplanterad i deras egna klockor, som vi säljer som licens. 

-Därför har vi två områden, vår plattform i sin helhet där vi säljer och marknadsför direkt till marknaden och via operativa distributörer, vi kallar det BellPal Assured Living Platform, en SaaS lösning. Vi är verksamma i Sverige, har startat i Norge via distributörer och vi har sedan mitten av 2020 ett samarbete med BlueStar Senior &  Telehealth på den amerikanska östkusten. 

-När vi erbjuder delar av vår plattformen som ex vårt fall bibliotek med implementering samt delar av vår Hårdvara, den tekniska modul som sitter i klockan, kallar vi det området för Enabling Solutions. Sammantaget utgör plattformen grunden för våra möjligheter och framgång. 

BellPal arbetar för en tryggare miljö för våra seniorer

En plattform med många funktioner
Om Bellpal-klockans Fall Algorithm, sk Artificiell Intelligence On The Edge, upptäcker ett fall skickas det ett larm automatiskt via användarens smartphone till både följare och dedikerad larmcentral. Användaren kan också skicka ett larm manuellt på klockan eller telefonen som då inkluderar GPS-positionen.
Följare kan vara familj och vänner. Under ett larm kan alla följare simultant använda appen till att kommunicera med varandra, med klockanvändaren och med larmcentralen. Följaren kan se användarens GPS-position endast när ett larm är aktivt.
I händelse av ett larm kommer operatören att kommunicera med både användaren och följare via BellPals Incident Management System. Operatören får info om typ av larm, Fall/Manuellt och kan då nå ut till båda via systemet eller via telefon direkt.

Stor potentiell marknad
20 % av populationen är eller blir över 65 år. Globalt kommer vi ha 105 % fler seniorer år 2025 jämfört  med 2019. Av de som fyller 65 idag, kommer över 30 % kommer leva till sin 95-årsdag. Ca 30 % av våra  seniorer lever i ensamhushåll, den siffran ser lika ut överallt. Utvecklingen går i enorm hastighet, varje dygn får USA 10 000 nya 65-åringar.  

EU stiftade redan 1994 policyn ”Age in place”, av rationella och strukturella orsaker måste samhällena  förbereda och utveckla omsorgen så vi kan leva livet ut i våra egna hem. Utvecklingen på produkt- och  tjänstesidan är densamma oavsett om omsorgen är offentligt finansierad, eller om individen själv måste ombesörja sin omsorg från egen ficka.  

Det är dock ett stort glapp mellan behov och leverans, rationellt ganska exakt 70 %.  BellPals slutkunder är de moderna nya seniorerna som ställer helt andra krav på tillämpningar av omsorg. Däri ligger en strukturell utmaning som är BellPals starka möjlighet. Den stora utmaningen är att behov och efterfrågan inte matchar tillgängliga lösningar. Den underliggande efterfrågan eller direkta  behoven anses vara ca 24–26 % av populationen över 73 år, generellt USA och EU. Leveransen är ca  6 %. Dock presenteras inte det mörkertal om ca 30 % som fått exempelvis trygghetslarm men som inte använder dem på grund av stigma. Våra nya moderna seniorer har helt andra krav på sin tillvaro.  

Inte bara trygg utan också snygg – BellPal lägger en hel del fokus på design

Den traditionella bilden av att pensionering innebär ett stillsammare och mer tillbakadraget liv stämmer inte med verkligheten längre. De som uppfann ungdomskulturen, ja i princip vårt moderna samhälle är nu våra moderna seniorer. För många av dem är livet som pensionär en förnyad utveckling med mer frihet i avsaknad av det mer inrutade arbetslivet. Dessa individer kommer att fortsätta att använda den  senaste tekniken och följa modet och andra trender i samhället som de alltid gjort. De är inte upptagna  av att bli gamla och uppfattar sig inte heller som det. Att bli äldre är inte som förr. För många är 75 det nya 55. Utmaningen är att även i en perfekt värld så kommer vi få negativa fysiska effekter av ett relativt  långt liv. Medvetenheten om sin ökade skörhet skapar för många en oro och rädsla. Den känslan leder  ofta till social utestängning och en negativ spiral för äldres livskvalitet. Därför är det extra viktigt att ge smarta stöd så tidigt som möjligt för att bryta negativa spiraler.

Du kan läsa mer om BellPal på hemsidan.