Överraskande höga siffror

Januari månads inflationssiffror från USA blev, om inte en chock, så i alla fall en stor negativ överraskning för investerare och analytiker. Inflationen i USA kom in högre än väntat när siffrorna för januari publicerades, vilket minskar chansen att Federal Reserve sänker räntan i närtid.

Inflationstakten över förväntan

Trots att den breda inflationstakten (KPI) sjönk från 3,4 procent i december till 3,1 procent i januari, var utfallet några tiondelar över analytikernas prognoser. Kärninflationen, där volatila energi- och livsmedelspriser räknas av, landade på 3,9 procent, två tiondelar över analytikernas konsensusprognos på 3,7 procent.

Stannad nedåtgående trend

Månadsutvecklingen för kärninflationen mellan december och januari landade på 0,4 procent, vilket var en tiondel högre än föregående månad. Detta tyder på att den nedåtgående trenden för kärninflationen har stannat av, vilket skapat oro bland investerare.

Reaktioner på marknaden

Denna utveckling har lett till stigande amerikanska räntor, svagare börser internationellt och en något starkare dollar. Förväntningarna på Federal Reserves räntesänkningar har minskat, och en sänkning på marsmötet anses nu i princip utesluten.

Stark arbetsmarknad och löneökningar

Trots den högre inflationen är arbetsmarknaden fortsatt stark, och löneökningarna steg något snabbare än tidigare i januarimätningen. Detta minskar ytterligare sannolikheten för räntesänkningar i närtid.

Hopp om räntesänkningar kvarstår

Det finns dock fortfarande hopp om räntesänkningar, särskilt då hyror och försäkringskostnader, som väger mindre i PCE-deflatorn (centralbankens viktigaste målvariabel), visade en tydlig acceleration. Detta kan ses som ett halmstrå för de som fortfarande tror på räntesänkningar.

Osäkerhet inför Federal Reserves besked

Osäkerheten kring Federal Reserves kommande besked har ökat efter januarisiffran. Nästa räntebesked från Fed kommer den 20 mars, när även nya ränte- och inflationsprognoser ska levereras.

Påverkan på Riksbanken

På marginalen minskar detta även chansen att Riksbanken levererar räntesänkningar. Även om Sverige befinner sig i en annan tillväxt- och inflationsdynamik än USA, påverkas besluten av den globala ekonomiska situationen.

Sammanfattning

Januaris inflationssiffror från USA har skapat oro på de globala finansmarknaderna och minskat förväntningarna på räntesänkningar från såväl Federal Reserve som Riksbanken. Även om det rör sig om en enskild månadssiffra, är det en tydlig indikation på att inflationstrycket inte avtar så snabbt som många hade hoppats.