Zoomability har nyligen genomfört en riktad emission av aktier till Dividend Sweden. Målet med emissionen är att öka likviditeten och intresset för Zoomabilitys aktie genom att sprida ägandet till cirka 5 000 nya aktieägare.

Bolagsverket har nu registrerat emissionen, som innebär att 1 000 000 aktier har emitterats till en kurs om 2,50 SEK per aktie. Detta har resulterat i en ökning av bolagets aktiekapital från 15 630 570 SEK till 17 630 570 SEK samt en ökning av antalet aktier från 7 815 285 till 8 815 285.

Dividend Sweden har också beslutat om utdelning av 850 000 Zoomability-aktier till sina aktieägare, och kommer att verkställa utdelningen inom kort nu när emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Detta kommer att leda till en väsentlig ökning av antalet aktieägare i Zoomability.

Zoomability aktien ökar är för dagen upp ca 15 % medan Dividend Sweden går i sidled.