Coeli, tillsammans med förvaltarduon Joel Etzler och Vidar Kalvoy, har sett stora möjligheter inom området energiomställning och har därför lanserat en ny fond: Coeli Renewable Opportunities. Fonden är en hedgefond som fokuserar på förnybar energi och avkarbonisering.

Enligt Vidar Kalvoy, kommer investeringarna inom energiomställningen att nästintill tiodubblas under de närmsta decennierna. Konkurrensen kommer att vara hård och skillnaden i aktieprisutveckling mellan vinnarna och förlorarna kommer vara betydande. Detta gör att en hedgefond är det optimala valet, då man kan äga de långsiktiga vinnarna och förstärka avkastningen genom att korta bolag som saknar konkurrensfördelar.

Etzler och Kalvoy har tidigare förvaltat Coeli Energy Transition, en marknadsneutral energifond. Både förvaltarna och Coeli ser dock större möjligheter för hög riskjusterad avkastning med en ”long/short” hedgefond i stället. På grund av detta har beslutats att avveckla den marknadsneutrala fonden.

Etzler och Kalvoy har lång erfarenhet inom finansbranschen, med sammanlagt 40 år och mer än 25 år som förvaltare inom energisektorn.

Coeli fortsätter att utveckla sitt erbjudande inom de globala hållbarhetsutmaningarna genom att erbjuda en nischad fond inom energiomställningen, förvaltad av ett erfaret team med förutsättningarna att skapa hög avkastning, enligt Coelis Kapitalförvaltningschef, Erik Lundkvist.

Joel Etzler
Joel Etzler är en erfaren portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Han har arbetat inom investeringsbranschen i över 15 år och har erfarenhet från både publika bolag och private equity. Han har arbetat tillsammans med Vidar Kalvoy sedan 2019 och tidigare spenderade han sex år på Horizon Asset i London och fem år inom Private Equity på Morgan Stanley. Etzler började sin karriär inom tekniksektorn på Swedbank Robur i Stockholm 2006 och är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Vidar Kalvoy
Vidar Kalvoy är också en erfaren portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Han har arbetat inom energiinvesteringar sedan 2006 och har mer än 20 års erfarenhet av portföljförvaltning och aktieanalys. Sedan 2019 har han arbetat tillsammans med Joel Etzler och tidigare spenderade han 9 år som ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London och har även erfarenhet från energiinvesteringar på MKM Longboat i London. Kalvoy har en MBA från IESE i Barcelona och är civilekonom från Norska Handelshögskolan och började sin karriär som aktieanalytiker inom teknologisektorn i slutet av 90-talet i Frankfurt och Oslo.