Under förmiddagen klockan 11:30 publicerade Viceroy Reasearch ett twitterinlägg där man kommunicerar att man intagit en blankningsposition i svenska teknikbolaget Truecaller. Vidare i twitterinlägget hänvisar blankningsfirman till blankarrapporten med titeln “Truecaller’s True Colors”. Aktien handlades initialt ned cirka 20 procent men har återhämtat sig sedan dess.

Enligt Finansinspektionens blankningsregister är 3,76 procent av det emitterade aktiekapitalet blankat i Truecaller per 26 september.

Blankarfirman har tidigare under året publicerat en blankarrapport på folkkära SBB som hittills i år rasat med hela 82,6 procent.