Hälften av svenskarna planerar nu för minskad konsumtion under hösten 2022, och det är ett sämre köputrymme snarare än omsorg om klimatet som förändrar köpbeteendet. Det här visar en ny undersökning om privatekonomi som PwC tagit fram med stöd av Kantar/Sifo.

– 49 procent av den vuxna befolkningen mellan 18-79 år kommer att minska den egna konsumtion i höst. 67 procent anger ett minskat köputrymme som huvudorsak, men bara 18 procent gör förändringen av klimatskäl, berättar David Ringmar, ansvarig för hållbarhetsområdet på PwC Sverige.

Viljan att minska konsumtionen av miljöskäl är allra lägst bland män, där bara 14 procent har klimatet som drivkraft men 70 procent anger minskat köputrymme som huvudorsak. Resultaten visar även att köputrymmet även står i tydlig relation till utbildningsnivå. Bland personer med som högst grundskoleutbildning, är det hela 84 procent som anger minskat köputrymme som orsak och bara åtta procent minskar för klimatets skull. Klimatmedvetenheten ökar sedan i takt med lägre utbildningsnivå.

Matpriserna bekymrar mest
Undersökningen har även tittat närmare på vilka enskilda delar som påverkar förändrade köpmönster mest. Här visar svaren att ökade matpriserna är den främsta anledning och som anges av 34 procent. Särskilt stor påverkan har matpriser bland personer med lägre inkomster, vilket så många som 48 procent uppger som orsak. Bolån och energipriser orsakar däremot mer huvudbry bland personer med högre inkomster.

– Även om det går att se över elförbrukningen så är konsumenternas påverkan på energifrågan begränsad. PwC hjälper många företag med strukturering av energibehov. I det här extrema läget efterlyser vi även tydligare vägledning och stöd från politikerhåll när det gäller privatpersoners energiplanering, avslutar David Ringmar.