Schibsted ASA och dess största aktieägare, Stiftelsen Tinius via Blommenholm Industrier AS, har nyligen tillkännagivit en betydande utveckling i deras företagsstruktur. De har kommit överens om en avsiktsförklaring som rör ett potentiellt förvärv av Schibsteds nyhetsverksamheter, där bland annat Aftonbladet och SvD ingår, av Stiftelsen Tinius. Denna överenskommelse, som ännu väntar på ett slutligt avtal och aktieägarnas godkännande, skulle innebära en omfattande omstrukturering av Schibsted. Detta framgår av ett pressmeddelande på morgonen.

Nyhetsdelen särskiljs

Enligt planerna skulle Schibsteds nuvarande affärsområde News Media, inklusive innehav i Polaris Media ASA och andra medierelaterade tillgångar, skiljas från moderbolaget för att bilda ett nytt bolag. Detta nya bolag, som preliminärt kallas “Schibsted Media”, är tänkt att bli privatägt av Stiftelsen Tinius. Denna affär skulle inte bara innebära en betydande förändring för Schibsted, utan också skapa en ny dynamik inom den nordiska mediesektorn.

Parallellt med detta skulle Schibsteds återstående delar omvandlas till ett annat företag, för närvarande benämnt “Schibsted Marketplaces”. Detta företag, som planeras att vara börsnoterat på Oslobörsen, kommer att fokusera på Schibsteds nuvarande affärsområden Nordic Marketplaces, Delivery, samt Growth & Investments.

Mångmiljardaffär

Det totala värdet av denna transaktion uppgår till 6,2 miljarder NOK. Detta omfattar 5,4 miljarder NOK för Schibsteds News Media-affärsområde samt minoritetsandelar i andra medieföretag, samt 0,8 miljarder NOK för innehavet i Polaris, baserat på det volymviktade genomsnittspriset för Polaris-aktien.

Det finns också en överenskommelse om att Schibsteds nuvarande struktur med två aktieklasser ska avskaffas senast den 1 januari 2026, förutsatt att transaktionen genomförs och erhåller godkännande från aktieägarna. Detta markerar en betydande förändring i företagets styrningsstruktur och ägarskap.

Större potential enskilt än tillsammans

Rune Bjerke, vice styrelseordförande, betonar att denna omstrukturering är resultatet av en grundlig analys av potentialen för värdeskapande inom Schibsteds två kärnverksamheter, News Media och Marketplaces. Han framhäver att båda områdena har större potential som fristående bolag än vad de för närvarande uppnår inom Schibsteds nuvarande företagsstruktur.

Koncernchef Kristin Skogen Lund kommenterar att företaget varit en pionjär inom digitaliseringen av nyhetsmedier och utvecklingen av marknadsplatser online. Hon understryker att denna strategiska förändring är avsedd att maximera potentialen för företagets kärnverksamheter och betonar företagets åtagande att säkerställa en smidig övergångsperiod samt en spännande framtid för båda de nystartade företagen.

Ska skapa en tydligare struktur

Bakgrunden till detta beslut är koncernens långvariga framgång inom nyhetsmedia och online-marknadsplatser, vilket delvis har drivits av starka synergier och investeringar inom koncernen. Denna utveckling har starkt stöttats av Stiftelsen Tinius, grundad 1996 med målet att säkra en hållbar utveckling och upprätthålla hög kvalitet och trovärdighet i företagets publikationer.

Medan båda verksamheterna är väl positionerade för fortsatt tillväxt, bedöms den fortsatta vertikaliseringen av Nordic Marketplaces vara svår att kombinera med en ytterligare integration av Schibsted under kommande år. Samtidigt kräver News Medias långsiktiga strategi investeringar som ofta konkurrerar med mer ekonomiskt attraktiva möjligheter inom marknadsplatssegmentet.

Denna omstrukturering är även en reaktion på Schibsteds tidigare meddelande om att minska sin ägarandel i Adevinta, vilket öppnar upp för nya strategiska möjligheter för både Schibsted och Stiftelsen Tinius.

De kommande månaderna kommer att präglas av ytterligare diskussioner och planeringar inför den slutgiltiga överenskommelsen och transaktionen, som förväntas ske under första halvåret 2024. Schibsted planerar att fortsätta utvärdera avtalets implikationer, inklusive strategi och organisation för Schibsted Marketplaces, med en uppdatering som förväntas under en kapitalmarknadsdag senare under 2024, förutsatt att transaktionen genomförs.