Veckans TA v 6 2022-02-07
Den här veckan kikar vi närmare på EQT, Ericsson och Paradox. EQT har haft det tufft i år och jag har lite spaningar på en eventuell huvudskuldra-formation. Sedan tittar vi på Ericsson som gått betydligt starkare i år, och med sina 14 procent i avkastning så är det vinnaren bland OMXS30-bolagen för 2022 än så länge. Sist ut är Paradox som nyligen brutit sig över sitt fallande trendtak, här är det spännande eftersom ett trendskifte kanske är på gång. 

EQT (EQT)
YTD: 28,97 %
Time Frame: Daily

EQT, Daily

EQT är ner närmare 40 procent från sin 52-veckors högsta notering, och befinner sig i dagsläget under samtliga glidande medelvärden i dagsgrafen. En mindre rekyl på uppsidan har skapats efter att EQT studsade på golvet av den uppåtgående trenden som sträcker sig närmare två år tillbaka i tiden. Om trendgolvet eventuellt skulle punkteras skulle det tala för att köpare ger upp vid en signifikant prisnivå, något som troligtvis skulle resultera i ett tilltagande kursfall tillsammans med ökande volatilitet. Hittills har aktiekursen lyckats hålla sig över ytan men jag tycker det börjar se ansträngt ut för EQTs del och aktiekursen sätts på prövning. 

För det första kan man utläsa skapandet av en potentiell huvudskuldra-formation, vänstra skuldran och huvudet har formats och nu återstår det att se huruvida höger skuldran formas. Om högra skuldran formas någonstans i stil med hur jag ritat ut ett i det potentiella scenariot betyder det att vi skulle få en negativt lutande nacklinje, något som skulle peka ännu mer mot att ett trendskifte är på gång att ske. I övrigt finns det även tydliga motståndsnivåer på uppsidan, närmast ligger primärtrenden som för varje dag börjar få en allt flackare lutning. Sedan mitten av januari så har EQT handlats under MA200, detta är första gången som MA 200 noteras över aktiekursen för EQTs del som noterades under 2019. Ovanför MA 200 finns även ett horisontellt motståndsområde vid 467 – 445 SEK. Om aktiekursen skulle testa av denna nivå men få svårigheter att bryta sig över så ökar risken markant för att en huvudskuldra-foramtion skall formas till slut. Dock sker bekräftelsen först när aktiekursen faller under den fallande nacklinjen. 

MACD och RSI indikerar på försvagat momentum genom att noteras på historiskt låga nivåer. Dock kan vi konstatera att MACD har printat ett positivt medelvärdeskors samtidigt som RSI har brutit sig ur det översålda territoriet och nu återstår det bara att bekräftelsenivån kring 39 tas ut för att öka tillförlitligheten. För MACDs del är det attraktivt om den senaste bottennoteringen tas ut samtidigt som indikatorn börjar leta sig mot nollnivån. 

ERICSSON (ERIC B)
YTD: 14 %
Time Frame: Daily

ERIC B, Daily

Ericsson är den aktie som gått bäst i år bland OMXS30-bolagen, aktiekursen har lyckats generera en avkastning om 14 procent under samma period som OMXS30 är ner närmare 7 procent, det skiljer sig alltså närmare 21 procentenheter mellan Ericssons aktiekurs och indexet. Rent tekniskt har Ericsson lyckats bryta sig över det fallande trendtaket som vid tidigare skeden har agerat som ett motstånd. Utbrottet skedde i samband med Ericssons rapportering av fjärde kvartalet 2021 som togs emot väl av marknaden. På rapportdagen var Ericsson upp cirka 8 procent och den positiva volymen var den högsta sedan 29e januari 2021 vilket intressant nog var dagen då Ericsson presenterade fjärde kvartalet för 2020.

Vad kommer ske här näst? Min generella syn på den tekniska biten är positiv samtidigt som bolag som stiger på rapportdag tenderar att notera allt högre kurser framgent. Kortsiktigt kan vi se att volymen i denna uppgång börjar avta samtidigt som aktiekursen har stött på det horisontella motståndet kring 116 SEK. Momentumindikatorerna har noterat högsta topparna på länge och det känns inte orimligt att en mindre avkylning skulle ske under den närmaste veckan innan Ericsson möjligtvis drar vidare uppåt. I och med utbrottet har Ericsson tagit sig över alla glidande medelvärden och ett möjligt återtest av primärtrenden kan vara på sin plats. Dessutom finns det ett gap på nedsidan som kan tänkas att täppas till för att få bort obalansen i handeln. Om en rekyl skulle ske på nedsidan kan det vara en potentiell “Cup and Handle-formation” som håller på att formeras.

Paradox Interactive (PDX)
YTD: 10,64 %
Time Frame: Daily

PDX, Daily

Paradoxs aktiekurs har varit väldigt pressad under en lite längre tid tillbaka. Som mest var Paradox ner mer än 64 procent från sin ATH-notering som sattes på 321 SEK under hösten 2020. Sedan mitten av december 2021 har den tekniska bilden blivit allt mer positiv eftersom det fallande trendtaket tagits ut som tidigare agerade ett starkt motstånd. Med andra ord har ett utbrott skett och Paradox noterar sig över samtliga glidande medelvärden för första gången sedan början Q1 2021. 

Från bottennoteringen kring 116 SEK är aktien upp 70 procent och möjligtvis är det här början på ett trendskifte. Primärtrenden har redan testats av som stöd vid tre tillfällen och vid varje tillfälle kom köparna tillbaka och försvarade prisnivån. En marginellt högre topp har även formats vilket bidra till ökad tillförlitlighet för att det faktiskt är ett trendskifte som vi skådar. Det enda jag är lite skeptisk till är handelsvolymen i den senaste uppgången, den är inte historiskt hög vilket den brukar vara vid ett sådana utbrott. Volymindikatorn OBV visar dock på att köparna dominerar handeln just nu. Vi kan se att OBV har stigit kraftigt sedan mitten av oktober 2021 vilket talar för att volymen under dagarna då aktien avancerar är större än volymen som representeras under dagar som aktiekursen faller. 

RSI 9 har befunnit sig i det positivt territoriet (värde över 50) under en längre period utan att bryta under. Detta ser jag positivt på eftersom det visar på ihållande momentum som kan fortsätta så länge aktiekursen stiger på ett hälsosamt sätt. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.