PriceRunner har idag stämt Google på preliminärt ca 22 miljarder kronor vid Patent- och marknadsdomstolen i Stockholm. Stämningsansökan är en följd av att EU-kommissionen fastställt att Google brutit mot konkurrenslagstiftningen genom att manipulera sökresultat för att gynna sin egen produkt- och prisjämförelsetjänst. Därigenom har Google skadat europeiska konsumenter som får betala för mycket när de shoppar på nätet samt PriceRunner och övriga prisjämförelsetjänster. Eftersom överträdelsen fortsatt pågår ökar skadeståndskravet varje dag, varför det slutliga beloppet i stämningen sannolikt kommer att vara betydligt högre. 

“Efter omfattande och noggranna förberedelser har vi idag stämt Google på närmare 22 miljarder kronor. Vi vill självklart få ersättning för den skada som Google orsakat oss under många år, men vi ser också stämningsansökan som en fight för konsumenterna, som har lidit stor skada av Googles brott mot konkurrenslagstiftningen under de senaste 14 åren och som fortsätter pågå här och nu”, säger Mikael Lindahl, vd för PriceRunner, och fortsätter:

“Det här är också en överlevnadsfråga för många europeiska entreprenörsbolag och arbetstillfällen inom tech. Om amerikanska techjättar genom sina närmast monopolställningar tillåts härja fritt och manipulera marknader så kan vi räkna med att många techbolag i Europa drabbas långt utanför den marknad för produkt- och prisjämförelser som nu står i fokus.”

Googles allmänna sökmotor har en marknadsandel på över 90 procent i de flesta länder inom EES-området och har därigenom en monopolliknande ställning. Efter en nästan åtta år lång utredning meddelade EU-kommissionen i juni 2017 att Google hade brutit mot konkurrenslagstiftningen genom att i sin sökmotor ge olagliga fördelar till sin egen produkt- och prisjämförelsetjänst (Google Shopping). I beslutet konstaterades att Google hade berövat andra jämförelsetjänster möjligheten att konkurrera på lika villkor. Dessutom hade Google därigenom förvägrat konsumenterna fördelarna av konkurrens på marknaden. Google ålades därför att betala rekordhöga böter om 2,4 miljarder euro. Efter att Google överklagat till tribunalen vid EU-domstolen fastställdes beslutet i allt väsentligt av tribunalen i november 2021.

Utöver Googles brott mot konkurrenslagstiftningen fram till 2017 anser PriceRunner att Google inte rättat sig efter kommissionens beslut, utan fortsätter att missbruka sin dominerande ställning som tidigare. Effekten är att internettrafik, och därmed intäkter, styrs om från PriceRunner och andra produkt- och prisjämförelsetjänster till Googles egen tjänst. Detta beteende skadar också konsumenterna. Revisionsbyrån Grant Thornton har kommit fram till att erbjudandena som visas i Googles jämförelsetjänst är 12–14 procent dyrare än de som visas i andra tjänster. För de populäraste områdena kläder och skor är priserna 16-37 procent högre. Som ett resultat av Googles överträdelse bedöms därför EU:s konsumenter betala mångmiljardbelopp i överpriser varje år.

Av EU-kommissionens beslut följer att bolag som lidit skada av Googles lagbrott har rätt till ersättning för den skada som Google orsakat. PriceRunners stämningsansökan handlar om att Google ska betala ersättning för den vinst som PriceRunner har förlorat i Storbritannien sedan år 2008 samt i Sverige och Danmark sedan år 2013. För överträdelsen fram till och med år 2020 (inklusive ränta för år 2021) har PriceRunners totala skada preliminärt uppskattats till motsvarande ca 22 miljarder kronor. PriceRunner har med stöd från ledande juridiska och ekonomiska rådgivare noggrant förberett stämningsansökan och förväntar sig att processen kommer ta flera år. Givet tidsomfånget, de betydande kostnaderna och omfattningen i ansökan har PriceRunner säkrat extern finansiering för att täcka kostnaderna för att driva processen.

Under processens gång kommer skadeståndsbeloppet i stämningsansökan att justeras upp väsentligt. Eftersom överträdelsen fortfarande pågår ökar också skadeståndsbeloppet från och med 2021 för varje dag som Google fortsätter med sin överträdelse. Därtill kommer ränta, som efter stämningen löper med 8 procent per år.

“Med urstarka ägare, extern finansiering och Europas främsta experter bakom oss ser vi fram mot att få kompensation för vår skada och att bidra till att Google slutar upp med sitt olagliga beteende. Såväl europeiska konsumenter som digitala bolag lider större direkt skada av techjättarnas dominans än vad många tror”, avslutar Mikael Lindahl.