Veckans TA – 2022-04-04

Den här veckan tittar vi närmare på AstraZeneca, SAAB och OXE Marine. Samtliga aktier i detta avsnitt har klarat sig relativt bra under första kvartalet, 2022. Det ska bli intressant och se om de kan hålla tempot uppe under resten av året. Först ut är AstraZeneca där vi zoomar ut en bit och tittar i veckografen. Sedan tittar vi på dagsgrafen för både SAAB och OXE Marine.

AstraZeneca (AZN)
YTD: 16,77 %
Time Frame: Weekly

AZN, Weekly

AstraZeneca hör till en av de få vinnarna på OMXS30 i år och har därmed presterat ungefär 30 procentenheter bättre än indexet. Här tittar vi i veckodiagrammet och vi kan tydligt identifiera en ihållande stigande trend. Coronakraschen kan nästa anses vara ett mindre hack i kurvan så här i efterhand, men i själva verket var AstraZeneca ner mer än 25 procent på mindre än en månad där och då. Under den föregående veckan noterades ett nytt all-time-high, bara några veckor efter att motståndsnivån kring 1100 SEK togs ut. I MACD kan vi även se att ett nytt högre topp har printats efter att ha tagit ut en nivå som tidigare fungerat som motstånd. 

Jag tror man ska vara försiktig i att jaga priset här uppe, det har varit en kraftig rörelse på uppsidan på sistone och AstraZeneca börjar närma sig sitt långsiktiga trendtak. Om man är mer långsiktig är detta inte något man skall lägga allt för stor vikt i dock, om kanske ingen alls. Stigande trender som denna kan hålla i sig väldigt länge, dock ska man känna till att tillgången kan pendla rätt kraftigt inom den stigande trendkanalen. Senaste gången aktien var uppe vid trendtaket skedde ett så kallat falskt utbrott, vilket sedan resulterade i att aktien sökte sig ner mot trendgolvet återigen. Detta är en rörelse som kan uppstå naturligt igen och om det sker ska det inte vara något som får en att panikera, istället kan det tolkas som ett värt köpläge.   

Primärtrenden tillsammans med alla andra glidande medelvärdena stiger fint, dock kan jag tycka att det ser något stretchat ut kortsiktigt. Inom kort tror jag att 1100 SEK kommer att testas av, det var en prisnivå som tidigare agerade tydligt motstånd och nu kommer marknaden vilja bekräfta att den prisnivån kommer agera stöd framgent. 

SAAB (SAAB)
YTD: 47,89 %
Time Frame: Daily

SAAB, Daily

SAAB hör givetvis till en av de stora vinnarna på Stockholmsbörsen i år, bakgrunden till att aktien stigit rejält grundar sig i den osäkra geopolitiska situationen. Rysslands invasion i Ukraina har snabbt fått många länder, inte minst i Europa att tänka om kring sin befintliga militärbudgetar. Tyskland kommer exempelvis att disponera ytterligare 100 miljarder euro till det ordinarie budgetanslaget för att stärka deras militära upprustning under 2022. Detta gör att Tyskland innehar världens tredje största militära budget efter USA och Kina. Det senaste händelseförloppet har ökat sannolikheten för att fler Nato-länder kommer höja sina militära budgetar vilket i själva verket gynnar SAAB genom att efterfrågan på deras produkter ökar. 

Rent tekniskt kan vi konstatera att SAAB bröt upp norrut ut efter att ha pendlat i en bredare range. Samtidigt som mycket annat har gått sämre så har SAABs aktie gynnats av Ryssland-Ukraina krisen, något som gjort att kapital har allokerats i vapenrelaterade aktier såsom SAAB. Vi kan se att volymen har tilltagit rejält och i OBV har ett ATH printats. Detta kan översättas till att efterfrågan på att äga SAAB har skjutit i höjden. På mindre än 20 handelsdagar var aktien upp över 80 % och nu kan argumentera för att aktien är kortsiktigt överköpt. I RSI (9) fick vi en toppnotering närmare 90 vilket är relativt sällsynt, senast som SAAB såg en sådan hög notering i oscillatorn var juni 2020. RSI har på sistone letat sig ner mot 50-nivån samtidigt som MACD har printat ett negativt medelvärdeskors på extrema nivåer. Momentumet i uppgången har avtagit, vilket den brukar göra relativt snabbt vid paraboliska uppgångar. 

Framåt är det väldigt svårt att veta hur aktiekursen kommer att utvecklas, rent tekniskt ska den ner mot fib 0,5 alternativt 0,618 där taket för den föregående rangen befinner sig. Dock kommer krigets utveckling att ha en signifikant påverkan på aktiekursen, om det exempelvis skulle eskalera så kan nog SAAB fortsätta segla uppåt även fast den tekniska biten ser svag ut. 

OXE Marine (OXE)
YTD: -5,04
Time Frame: Daily

OXE, Daily

OXE Marine har klarat sig hyfsat i år och har presterat bättre än breda Stockholmsbörsen samt sitt jämförelseindex, First North All-share SEK. Tekniskt sett befinner sig OXE Marine i en konsolideringsfas och som sträcker sig från 1,94 SEK upp till rangens tak som återfinns vid 2,7 SEK. Sedan sommaren 2021 har dock rangen blivit lite tajtare, vi kan tydligt läsa av att det finns ett horisontellt motstånd vid 2,26, vilket är strax under Point of Control. 

Aktien har rört sig sidledes samtidigt som volymen har minskat, senaste årets prisrörelse kan tolkas som en volatilitetskontraktion där volatiliteten har minskat parallellt med handelsvolymen. I ett sådant handelsmönster kan det ske försök till utbrott, det vill säga att en signifikant prisnivå tas ut vilket inte allt för sällan leder till kraftiga kursrörelser kortsiktigt. Om man tar upp Bollinger Bands-indikatorn kan man se att OXE Marine har gått från ett hög volatilitetsläge till ett allt mer låg volatilitetsläge. Distansen till två standardavvikelser har alltså blivit betydligt kortare. Detta har även resulterat i att samtliga glidande medelvärdena har samlats och befinner sig i dagsläget kring samma prisnivåer. Det kan vara en potentiell uppladdning som sker nu och det kan vara intressant att bevaka kommande kursrörelser. Dock ska man känna till att sådana konsolideringar kan sträcka sig under betydligt längre tid. Det som jag personligen tycker är intressant är att OXE Marine upplevde en kraftig rörelse som motsvarade en uppgång på cirka 350 % under 2020, vid sådana uppgångar brukar priset röra sig tillbaka med tiden, men i detta fall så står sig aktien stabilt över fib 0,5. Det tycker jag är ett styrketecken i sig och ger indikationer på att det finns ett underliggande köptryck trots rörelsen i sidled. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.