HYBRIT-initiativet som drivs av Vattenfall, SSAB och LKAB har nu officiellt fått stöd från EU, som ett av sju utvalda projekt under Innovationsfonden. Projektet får totalt 143 miljoner euro för en demonstration i industriell och kommersiell skala av en komplett värdekedja för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning, från gruva till fossilfritt stål.

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativa koldioxidsnåla tekniker som hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser. EU investerar totalt över 1,1 miljarder euro i sju projekt som täcker ett brett spektrum av relevanta sektorer för att minska koldioxidutsläppen från den europeiska industrin och energibranschen, såsom kemikalier, stål, cement, raffinaderier samt kraft och värme. HYBRIT har som enda järn- och stålprojekt beviljats ​​stöd i den första utlysningen från Innovationsfonden för storskaliga projekt. Avtalet undertecknades av parterna vid en officiell ceremoni som hölls i Stockholm den 1 april.

– HYBRIT banar väg för en fundamental förändring i den globala stålindustrin. Det visar också hur snabbt den gröna omställningen kan ske. För några år sedan hade möjligheten att producera utsläppsfritt stål låtit som science fiction. Nu kommer grönt stål in på marknaden. Stödet som beviljas via Innovationsfonden är ett bevis på betydelsen och potentialen hos denna teknik, och Europeiska kommissionen är övertygad om att detta spetsprojekt kommer att stärka EU:s övergripande konkurrenskraft. Grönt stål är framtiden, och den framtiden är redan här, säger Frans Timmermans, verkställande vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för den europeiska gröna given.

HYBRIT fick stödet för att ytterligare främja utvecklingen med att eliminera utsläpp från järn- och stålproduktion genom att använda fossilfri vätgas för direktreduktion av järnmalm i processen. Framöver kommer projektet att fortsätta med att bevisa den tekniska och kommersiella potentialen för HYBRIT-värdekedjan, genom (1) en demonstration av processen för direktreduktion med vätgas inklusive fossilfri vätgasproduktion i Gällivare, (2) en demonstration av elektrisk smältning av vätgasreducerat järn och (3) en demonstration av fossilfri DR-pelletsproduktion för vätgasreduktionsprocessen.

– Vi är mycket tacksamma för stödet och förtroendet för HYBRIT, och stolta över att industrialisera världens första helt fossilfria värdekedja för järn- och stålproduktion. Vattenfall är fast beslutna att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och HYBRIT-tekniken är avgörande för att nå det målet, säger Andreas Regnell, SVP Strategic Development på Vattenfall och styrelseordförande för HYBRIT.

– Vi är väldigt glada över att få detta betydelsefulla stöd från EU:s innovationsfond till vår fortsatta resa med att omvandla järn- och stålindustrin. Med den kommande anläggningen i Gällivare kommer vi att etablera en världsunik anläggning och process för att producera fossilfri järnsvamp i industriell skala. Detta kommer att visa den verkliga potentialen hos HYBRIT-tekniken och bana väg för konkurrenskraftig produktion av fossilfritt stål och en hållbar framtid, säger Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB.

– Vi vill tacka EU:s innovationsfond för deras stöd och förtroende för HYBRIT-initiativet samt förmågan att skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till stål. SSAB leder den gröna omvandlingen inom stålindustrin och uppbackade av de genombrott som redan uppnåtts vill vi nu påskynda omvandlingen och därmed minska vårt utsläppsavtryck ännu snabbare, nu med målet runt 2030. Att minska klimatförändringarna är av yttersta vikt och det finns ingen tid att förlora, säger Martin Pei, teknisk direktör på SSAB.

HYBRIT-tekniken är ett viktigt steg mot fossilfri ståltillverkning och ett nyckelinitiativ för att nå EU:s klimatmål. Projektet fick stöd från EU:s innovationsfond för dess potential att bidra till den svenska industrins omställning och möjligheten att mildra klimatförändringarna.