Uppfann bitcoin

Craig Wright, den australiensiske programmeraren, har länge hävdat att han är den verkliga personen bakom pseudonymen Satoshi Nakamoto – den mystiska skaparen av bitcoin. Denna påstående har lett till en stor kontrovers inom kryptovärlden, där många tvivlar på hans berättelse. Nu står Wright inför rätta i London, där en domstol ska avgöra sanningshalten i hans påståenden.

Utmanas av Jack Dorsey

Wright har hamnat i domstol efter att Crypto Open Patent Alliance (COPA), en organisation som bland annat stöds av Twitter-grundaren Jack Dorsey, beslutat att utmana Wrights påstående. COPA eftersträvar ett domslut som klargör att Wright inte är den riktiga Satoshi Nakamoto och förbjuder honom från att framföra detta påstående igen.

Under rättegången argumenterade COPA:s advokat, Jonathan Hough, mot Wrights påståenden genom att påpeka att Wright inte har presenterat några övertygande bevis för sitt författarskap av bitcoin, förutom dokument som enligt Hough visat sig vara förfalskningar – något som Wright nekar till.

Wrights advokat – “Uppfann bitcoin”

Å andra sidan hävdar Wrights advokat, Anthony Grabiner, att hans klient faktiskt är den som uppfann bitcoin. Grabiner framförde att Wright har tillhandahållit “tydliga bevis” som stödjer hans anspråk på författarskapet till bitcoinens vitbok och skapandet av själva kryptovalutan. Ett intressant argument som Grabiner förde fram var att om Wright inte vore Satoshi, så borde den riktiga Satoshi Nakamoto ha stigit fram för att bestrida Wrights påståenden.

Ekonomiska motiv

COPA menar att Wrights motiv för att hävda att han är Satoshi Nakamoto är ekonomiska. På grund av sina påståenden har Wright försökt göra anspråk på hundratals miljarder dollar, inklusive från många privatpersoner, vilket enligt COPA:s advokat Hough illustrerar allvaret i situationen.

Slutord

Rättegången i London kommer inte bara att avgöra Craig Wrights rättsliga ställning utan även kasta ljus över en av de mest omtalade kontroverserna inom kryptovärlden. Frågan om vem som faktiskt uppfann bitcoin kvarstår som en central gåta, med denna rättegång som ett nytt kapitel i berättelsen.