En komplex fastighetsaffär leder till rättsliga efterräkningar

Oscar Engelbert, känd för sina fastighetsinvesteringar genom Oscar Properties, står inför en omfattande rättslig utmaning. Företaget Peter Eriksson Fastighets AB (Pefab) har väckt talan mot Engelbert personligen, och kräver 100 miljoner kronor i skadestånd. Detta är en följd av en affär som daterar tillbaka till december 2020, då Oscar Properties förvärvade fem fastigheter i Västberga/Älvsjö, södra Stockholm, för 745 miljoner kronor.

Lån och påstått avtalsbrott

Affären innehöll ett lån på 100 miljoner kronor från Pefab till Oscar Properties, säkerställt av ett aktiebrev. Pefab hävdar nu att de lidit ekonomisk förlust på grund av avtalsbrott från Engelberts sida. Det huvudsakliga tvisteämnet kretsar kring påståenden om dubbla aktiebrev, där Pefab anklagar att det andra aktiebrevet, nu i besittning av den norska storbanken DNB, är falskt. De anser att det inte kan existera två giltiga aktiebrev för samma aktier, vilket pekar mot anklagelser om urkundsförfalskning och dubbel pantsättning.

Anklagelser om urkundsförfalskning

Stämningsansökan mot Oscar Engelbert är allvarlig och inkluderar anklagelser om urkundsförfalskning, bedrägeri och oredlighet mot borgenär. Dessa anklagelser baseras på att endast ett giltigt aktiebrev kan existera för de aktuella aktierna, och att Oscar Engelbert personligen undertecknat vad som påstås vara en falsk urkund.

Oscar Engelberts försvar

Oscar Engelberts juridiska ombud, advokaterna Filip Rydin och P-G Jönsson, har offentligt tillbakavisat anklagelserna. De beskriver stämningen som “fullständigt befängd” och framhåller att processen kommer att visa att Engelbert inte begått några brott. Rydin uttrycker en stark förvissning om att anklagelserna kommer att visa sig vara ogrundade.

Ytterligare komplikationer

Situationen kompliceras ytterligare av att Pefab har ansökt om att Parkgate, ett av de bolag som är involverade i affären, ska försättas i konkurs. Denna begäran indikerar de bredare ekonomiska och juridiska implikationerna av tvisten.

Bakgrund om Pefab

Pefab är ett familjeägt företag som grundades under 1990-talet, med ett fokus på fastighetsinvesteringar i södra Stockholm. Denna rättsliga tvist kastar ljus över de komplexa relationerna och affärsuppgörelserna inom fastighetsbranschen i regionen.

Sammanfattning

Tvisten mellan Oscar Engelbert och Pefab över en fastighetsaffär värd 745 miljoner kronor har eskalerat till en juridisk strid med anklagelser om urkundsförfalskning, bedrägeri och ekonomisk oredlighet. Medan försvarssidan avvisar anklagelserna som ogrundade, står mycket på spel för både de inblandade parterna och deras affärsrykten. Den pågående rättsprocessen kommer att bli avgörande för att fastställa sanningen i denna komplicerade affär.